Hit (34) F-1389

Fatiha Suresinin Mutezile İnancına Reddi

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Sümeyye Abacı/2020-05-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Fatiha suresinde mutezile inancına red vardır deniliyor. Nasıl?

el Cevab: Fatiha suresinin mutezile inancını çürütecek çok yönleri olabilir.
İlk akla gelen hidayettir.
Yalnız senden yardım dileriz cümlesi kulların fiillerinin yaratıcısı olduğu inançlarını iptal eder niteliktedir.
Bizi hidayet et cümlesi hidayetin yalnızca Allaha ait olduğunu ispat eder niteliktedir. Mutezile ise hidayetin ve dalaletin kulların fiilleri ve yaratmalarıyla olduğunu iddia eder.
Hidayetin Allah’tan dilenmesi ise kulların hidayet ya da dalaleti kendilerinin yarattığı iddialarını çürütür.
Fatihanın son kısmında iman nimetine yapılan vurgu diğer nimetlerde kafirler ve müminlere nimeti verenin de hidayetin bir tek vericisi ve yaratıcısının Allah olduğunu ve de iman nimetinin sadece müminlere verdiği bir nimet olduğunu ispat ve ifade eder.
Sorunuz aklıma melahidet el muslimin mutezile (müslümanların mülhidleridir mutezile) lafını getirmiştir.