Hit (2864) F-123

Müslümanların Filistini Terk Etmeleri İle İlgili Fetva Var mı

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2013-07-14 Güncelleyen : /2019-05-23

Soru: Son Dönem Selefi Hadis Alimlerinden el-Albânî'nin Dar’ül-harb olması gerekçesiyle Müslümanların toplu olarak Filistin’i terk etmeleri ve yahudilere bırakmaları gerektiği yönünde bir fetvası var mıdır?

el Cevab: 
1-Bu fetva el Elbani tarafından verilmiş midir?
Bu fetvanın el Elbani tarafından verilmesi sabittir. Fetvanın metni ektedir. 1993 yılında konu ile alakalı sorulan bir soruya cevap olarak. ''dinlerini yaşayamadıkları yerden hivret etmeleri vaciptir, manasına gelen fetvayı vermiştir.
Fetva, el Elbani’nin sorulara verdiği cevapları içeren kasetlerinden 527 nolu ses kasetindedir ve ilişikteki metin bu fetvanın yazıya dökümünden alınmıştır.

2-Bu fetva selefilerle diğer ehli sünnet müslüman ilim adamları arasında tartışıla gelmiştir.
-'el Elbani ve parelel düşünenler'; “bir toprağı ölesiye savunmak diye bir şey onu kutsamaktır, bu ise islamda yeri olmayan bir davranıştır'' anlayışıyla hareket etmekteler.
Diğer çoğunluk ilim adamları da Filistinin iki kıbleden birincisi olması hasebiyle savunulması kutsal olan yerlerden ve Mekke gibi terk edilmesinden ise korunması uğruna ölünmesi gereken yerlerdendir demektedirler.
Filistinliler bir mukaddes toprağın korunması uğruna nesil nesil şehid olmakta, haremeyndekiler başta olmak üzere müslümanlar yahudilere engel olamamaktadır.
Problem aciz kalanlara sövüp aşağılamakla çözülecek olsaydı çoktan hallolmuştu.
Mesele müslümanların başının kesik olmasındadır. Allaha ve Rasulune itaat edecek bir lider bile yahudileri durdurmaya yetecektir.