Hit (3738) D-706

Ehli Sünnet Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dini, Fikir, Gazete, Siyasî
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Ehl-i Sünnet Dergisi

Çocuklara ve gençlere dinî bilgiler verilmesi yanında din aleyhtarlarına karşı yayın yapmak üzere kurulmuş bir dergidir.1947).
Derginin başyazarı ve Kurucusu Abdurrahim Zapsu'dur yürüttüğü ve çoğu yazılarını yazdığı gibi kaleme aldığı risâle hacmindeki kitaplarla da dinî neşriyat yapmaya girişti.
Ehl-i Sünnet mecmuasının139. sayısı “Hac Nüshası -1-” olarakçıkan Hac Özel Sayısısdır..
Dergideki “Rahmi” mahlasıyla ve çoğu aruzla olan şiirler Abdürrahim Zapsu 'ya aittir.
Tek parti iktidarının son yıllarında ve 1950 sonrasında din üzerindeki baskının nisbeten azalmasıyla aynı dönemde yayımlanan benzer dergilerden farklı olarak ismi Ehli Sünnet olan ilk ve tek dergidir.
İlk sayısı 4 Temmuz 1947’de çıkan Ehl-i Sünnet, yarım gazete sayfası boyutlarında dört sayfa halinde “Dinî, Ahlâkî ve İlmî Haftalık Gazete” üst başlığıyla yirmi altı sayı, ardından daha küçük boyda ve on altı sayfa halinde on beş günlük dergi olarak yayımlanmıştır (1953 yılında 139. sayıya kadar çıkmıştır).
Başlık altında anayasanın, “Hiç kimse felsefî inancından, din ve mezhebinden dolayı kınanamaz”; “Her Türk hür doğar ve hür yaşar” cümleleri dikkat çeker. Dergideki imzasız yazıların çoğu Abdurrahim Zapsu’ya aittir.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 04 07 1947
Yayın Bitiş Tarihi : 1953
Yayın Sayı Adedi : 139