Hit (2694) KU-87

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Halk Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 15 Ocak 1477
Ülke / Şehir : Türkiye / Afyonkarahisar Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi

Fatih ve II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından 1477 yılında medrese kütüphanesi olarak kurulmuş, 1783 yılında Sipahi Ağası Ahmet bin Mustafa bin Ahmet tarafından medrese dışına taşınarak halka hizmet vermeye başlamıştır.

1971 yılında kütüphane binası olarak yapılan bugünkü yerine taşınmıştır.

Kütüphanedeki yazma eserler toplamı 1.452`dir. Bu eserlerin 104`ü Türkçe, 1049`u Arapça, 120`si Farsça, 179`u Arapça-Farsça-Türkçedir.

Kitap Adedi : 1
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Dumlupınar Mah. İzmirli Cad. No: 1 Afyonkarahisar
Telefon : 0272 213 54 33
Faks :
Web :
E-Posta :