Hit (935) Y-3794

Ömer Faruk Yavuz

Künyesi : Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : smfyavuz@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : ...... Mezuniyet : ......
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ömer Faruk Yavuz

1990 yılında Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde,

Doktorasını 2002’de Ankara Üniversitesinde tamamladı.

Rize Üniv. İlahiyat Fakültesinde Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Kitaplar:
Varlık ve Yorum Açısından Kur'an Tasavvuru, Karadeniz, Rize 2007.
Kur'an'da Sembolik Dil, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
Kur'an ve Kıyamet, Marifet Yayınları, İstanbul 1997.

Makaleler:
“Kur'an'a Göre İnsan Hayatı”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 29, 89-110 (2006)..
“Gazâlî'de Esmâ-i Hüsnâ Yorumu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.6, sy. 4, 49-95 (2006).
“Kur'an Perspektifinde Dünya-Ahiret Bütünlüğü”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.6, sy. 3, 159-198 (2006).
“Kur'an'da Kutsal Mekân, Zaman ve Eşya Kavramlarının Sembolik Değeri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.10, sy.2, 385-402 (2006).
" Varlığından Yorumuna Kur'an",Bilimname, c.2, sy.XI, 33-71 (2006).
“Kur’an’ın Temel Amaçlarının İfade Edilmesinde Bir Anlatım Tekniği Olarak “Kıssa”nın Rolü ”, Mi lel ve Nihal, Cilt 6, sy. 1, Ocak-Nisan 2009.

Çeviriler:
Muhammed Münevver, “İkbal ve Kur'an Dünyası”, İkbal’in Düşünce Dünyası (içinde), İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 11-32.
Muhammed Altaf Hasan Ahangar, “İkbal ve Kur'an: Hukukî Bir Bakış”, İkbal’in Düşünce Dünyası (içinde), İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 33-55.

Bildiriler:
"Varlığından Yorumuna Kur'an", İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, 08-09 Temmuz 2006, Kayseri.
Din ve Vicdan Hürriyeti, Hoşgörü,Birlik ve Beraberlik,RizeValiliği,12.07.2005, Rize Valiliği Konferans Salonu (Rize İli 2005 Yılı Eğitim Programları Çerçevesinde Rize Valiliği Tarafından Düzenlenen Konferans).