Hit (1231) Y-23

Molla Said Ünal

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kırşehir D.Tarihi : 1895
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1968
Görevi : İmam,Mutasavvıf Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-02-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Molla Said Ünal ;

İlköğrenimini Topal Hoca namıyla tanınan Sefer Fakı'dan aldı. Kırşehir Bıçaklı Sıbyan (ilkokul) mektebinde okudu. Medrese öğrenimine Kırşehir'de başladı ve Kayseri'de tamamladı.
1915'te Osmanlı ordusuna katılarak Şark Cephesi'nde istihkâm çavuşu olarak savaştı. Bir müddet sonra İstanbul'a Selimiye Kışlasına gönderildi. Burada Muhammed Nûrul-Arabî halifelerinden Hacı Maksûd Efendi ile tanıştı ve ona bağlandı. Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra 1921 yılında terhis edildi. Terhis olduktan sonra Kırşehir'e döndü ve Karakuyu köyü camiinde imamlık yaptı. Hacc'dan dönerken öldü.

Eserleri :

  • Noktatü'l-Beyân (M. Nûrul-Arabî'den, yay. haz. Baki Yaşa Altı-nok, 2000)
  • Varidat Tercümesi (yay. haz. Baki Yaşa Altınok, 2005).

Hocaları :

  • Hacı Maksûd Efendi(Muhammed Nûrul-Arabî halifelerinden Hacı Maksûd Efendi)