Hit (533) Y-2097

Şerafettin Turan

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Van D.Tarihi : 13.Haz.25
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı,Tarih,Türk Dili ve Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Şerafettin Turan
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1951) mezunu.
Bitirdiği fakültede bir yıl sonra asistan olarak göreve başladı ve Kemalpaşazade üzerine yaptığı tezle doktorasını tamamladı. Daha sonra aynı tarihçinin I. ve II. defterlerini (Osman ve Orhan dönemleri) de bilimsel yöntemlerle yayımladı.
Doçentlik tezi olarak Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayazıt Vak'ası denilen kardeş kavgalarını ele aldı. Aynı yerde "Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarlar başlıklı çalışmasını da profesörlük takdim tezi olarak sundu ve profesörlüğe yükseldi. Ayrıca kültür tarihi üzerine çalışmalar yaptı.
AÜ'deki görevini Yalan Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak sürdürdü. DTCF Dekanlığı (1969–72), TRT Yönetim Kurulu üyeliği (1972–78), Türk Dil Kurumu Başkanlığı (1977–83), Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı (1978–79) görevlerinde bulundu. Türk Dil Kurumunun statüsü değiştirildikten sonra kurulan Dil Demeğinin başkanlığını yaptı. İtalyan Cavaliere Nişanı'nı aldı.

"Prof. Dr. Şerafettin Turan [Doğ. 1927, tas. 1925) çağdaş Türk tarihçiliği içinde seçkin bir yer tutmaktadır. Prof. Turan akademik ilerleme yükselmesinin her aşamasında verdiği özgün eserler yanında daha pek çok araştırmaya imza atmış, Türk tarihini
en eski dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihsel süreç içinde değerlendirip yorumlayan bir ustalık, bir beceri kazanmıştır, öte yandan Prof. Turan, Türkiye'nin güncel sorunlarıyla ilgili değişik başlıklar altında yurtiçinde ve yurtdışında pek çok toplantıya katılmış ve bunları geniş kitleler önünde tartışmış, yeni çözümler üretmiştir." (Zeki Arıkan)

ESERLERİ:

 • 1829 Edirne Anlaşması
 • Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları
 • Rodos ve 12 Adanın Türk Hakimiyetinden Çıkışı
 • Fatih Mehmed
 • Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedi
 • Venedik'te Türk Ticaret Merkezi
 • Atatürk ve Ulusal Dil
 • Kanuninin Oğlu Şehzade Beyazid Vak'ası
 • Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına
 • Atatürk'ün Düşünce Yapısı
 • Türk Kültür Tarihi - Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe (2000)
 • İsmet tnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği (2000)
 • Türkiye-İtalya ilişkileri I - Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine (2001)
 • Türk Devrim Tarihi (5 cilt, 8 kitap, 1991–2002)
 • İsmet İnönü - Yaşamı Dönemi Kişiliği (2003)