Hit (903) Y-19

Bülent Ünal

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 10.06.1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : İlahiyat,İslam Mezhepleri Tarihi,Mezhepler Tarihçisi,Mezhepler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Bülent Ünal

Özgeçmiş

10.06.1964'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul'da başladığı İlköğrenimini 1970–1975 Yıllarında ve

1975 yılında Bursa'da başladığı orta öğrenimini 1982 yılında İzmir'de tamamladı.

1982'de kaydolduğu Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden

1986 yılında mezun oldu.

1986–1989 yıllarında İzmir Cumhuriyet Ticaret Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı.

1989 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesi'ne araştırma Görevlisi olarak atandı.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1987 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini

1990 yılında tamamladı ve Bilim Uzmanı unvanını aldı.

Aynı yıl doktora öğrenimine başladı.

1997 tarihinde doktorasını tamamlayarak Bilim Doktoru unvanını aldı.

14.01.1998 Yılında İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Tezler

· 1-"Semantik Açıdan Kur'an'da Hilâfet Kavramı", Dokuz Eylül Ünv. SBE., (Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1991. (Basılmadı).

· 2-"İlk Devir İslam Düşüncesinde Hakimiyet Kavramı ve Tezahürleri", Dokuz Eylül Ünv. SBE., (Doktora Tezi), İzmir 1997. (Basılmadı).

Kitaplar

· "Türkiye'de Günümüz Alevîliği Üzerine Bir Araştırma", İzmir (2001)

· Bryan Wilson, "Dini Mezhepler - Sosyolojik bir Çalışma", (Çev. Yitik, A. İhsan, Ünal A. Bülent), İzmir (2000)

· D.Sourdel - A.K.S. Lambton, "Hilâfet Müessesesi", (çev. A.Bülent Ünal), İzmir (1999)

· Ünal A. Bülent, "Bâbilik - Bahâilik Üzerine Makaleler", (çev. A.Bülent Ünal), İzmir (2001)

· Ünal A. Bülent, "İslam Mezheplerine Dair Bazı Kavramlar", İzmir (1997)

· W.Madelung, "Dini Ekoller ve Mezhepler", (çev. A.Bülent Ünal), İzmir (2001)

Makaleler

· "Seyyid Bey'in Hakimiyet Anlayışı", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 71-76 (1998)

· "İslâm ve Siyaset Üzerine Düşünceler", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13-14, 161-184 (2001)

· "İtikadi İslam Mezhepleri ve İnternet Üzerine Bazı Düşünceler", Kelâm'ın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri, 4, 217-225 (2000)

· "İlahiyat ve Bilgisayar"

· "Gazzali'de Feyz",