Hit (499) Y-1673

Davut Yaylalı

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : davut@atauni.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1954
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Davut Yaylalı

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / 1954

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: Fransızca

İlkokul: Erzurum / Ilıca / Rize kent Köyü İlkokulu (1965)

Ortaokul ve Lise: Erzurum İmam-Hatip Okulu (1971)

Lisans: Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü (1975)

Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “İslam Hukukunda Adli Deliller” (1984)

Doçent: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , “İslam Hukukunda Sulh” (1991)

Profesör: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, “İslam Hukukunda Şahitlerin Güvenirlilik Soruşturması“ (1997)

ESERLERİ

Kitaplar

· İslam Hukukunda Adli Deliller, Bursa,1984(Basılmamış Doktora tezi.)

· İslam Hukukunda Sulh, İstanbul,1993.

· İslam Hukukunda Adli Delillerin Çatışması ve Çözüm Yolları, Bursa,1989(Basılmamış Doçentlik Çalışması).

· İslam Hukukunda Şahitlerin Güvenilirlik Soruşturması, Bursa,1996.

Makaleler

· İslam’da Noterlik Müessesesi, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı,l982

· İslam Hukukunda Karine, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ocak,1988,Cilt,2,Sayı,6.

· İslam Hukukunda Zamanaşımı, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa,1992,Cilt,4,Sayı,4.

· Seferilik Hükümleri, İslami İlimler Vakfı Yayınları, İstanbul,1997(Seferilik Ve Hükümleri Kitabı İçinde Bir Bölüm.)

· İslam’ da Aile ve Karı-Koca Hakları, Sesleniş Dergisi, Erzurum,1997,Yıl,1,sayı,4.

· İslam Hukukunda Kazaî-Diyanî Hüküm Ayırımı, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt,5,sayı,15,Ocak-Nisan,2003,Ankara.

· İslam’da Sulhun Önemi, Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, Yıl,17,sayı,57, İzmir,2005.

· Anlaşmazlıkları Çözmede Hz. Peygamber’in Metodu, S.D.Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta,2005,s.31–41

Müzakere

· I.Uluslararası Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Kombad Yayınları,1997,s.392–397.

· Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası,03–07 Mayıs,2000,İstanbul.

· Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-I,15–18 Mayıs 2002,İstanbul.