Hit (1387) MM-122

Naat - Kemali Zatının Natı Anılmaz

Eser Sahibi : Şeyh Galib Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Kemâl-i zâtının na’tı anılmaz yâ Resûlallah
Kalır levh ü kalem mislin yazılmaz yâ Resûlallah
Senin medhinde şirket eylesem Mevlâ’ya ma’dûmum
Bu babda cürm ü isyâna bakılmaz yâ Resûlallah
Ne hâkim ben ki nâ-şüste kalam deryâ-yı cûdunda
Habâb-ı nüh felek hiçe sayılmaz yâ Resûlallah
Şafak-veş her ki dâğ-ı âteşin-i aşkını açmaz
Gül-i maksûd billahi açılmaz yâ Resûlallah
Gubâr-ı âsitânm pertevinden âb olan hâtır
Fürûğ-i pençe-i mihre kapılmaz yâ Resûlallah
Ümîd oldur ki Gaalib çâker-i evlâd ü âlindir
Gürûh-i ehl-i hüsrâna katılmaz yâ Resûlallah

Şeyh Gaalib