Hit (2553) KUR-1880

el Medresetüs Salahiyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’s-Salâhiyye

Medrese Nureddin Mahmud Zengî tarafından inşa edilmiş olmakla beraber Salâhaddin’e nispetle bu isimle anılmıştır.Şafiî medresesesidir.

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I. 250-252.

Adres :
Web :