Hit (2914) D-96

İctimaiyat Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-18 Güncelleyen : /0000-00-00

İctimaiyat Mecmuası

Nisan-Eylül 1333 (1917) tarihleri arasında, Darül Fünûn İçtimâiyât Darül Mesâisi tarafından yayınlandı.

Türkiye'de toplum bilimi ile ilgili olarak yayımlanan ilk dergidir.

İstanbul'da Matbaa-i Âmire'de basılan derginin müdürü Necmeddin Sadak'tı.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Matbaa-i Âmire
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Nisan 1333 (1917)
Yayın Bitiş Tarihi : Eylül 1333 (1917)
Yayın Sayı Adedi : 0