Hit (1168) Y-4372

Muhammed b. Muhammed Tavit et Tanci

Künyesi : Prof. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tetuan/Vadras D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 29.12.1974
Görevi : Akademisyen,Allame,Arap din bilgini,Araştırmacı Uzm.Alanı : Akaid,Fıkıh,Hadis,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Ahi Evran Üniv.) Mezuniyet : İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Ahi Evran Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhammed b. Muhammed Tavît Et-Tanci

1918 yılında Fas Krallığının Tetuan ilinin Vadras kasabasında doğdu.

İlk ve orta tahsilini Tanca'da yapmıştır.

Yedi yıllık el-Kara-viyyîn Üniversitesinden mezun olduktan sonra Tetuan'daki el-Ma'hadu' d-Dinî'de öğretim görevine atandı.

1939 yılında yeniden tahsil hayatı­na atılıp 1943 de Kahire Fuad Evvel Üniversitesini, 1945'te de Kahire Pedagoji Enstitüsünü bitirmiştir.

1953 yılında Türkiye'ye davet edilmiş ve 1962 yılına kadar A.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi ve İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü Profesörlüğünde bulunmuştur.

1962-1965 yıllan arasında Rabat Üniversitesi Edebiyat Fakülte­sinde Arap Dili ve Edebiyatı,

el-Karaviyyîn Üniversitesinde de İslâm Mezhepleri okutmuştur.

Bu görevler yanında Te'lif, Tercüme ve Neş­riyat İşleri Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.

1965 yılında tekrar Türkiye'ye davet edilmiş ve 1970 yılına kadar İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi dersleri ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı derslerini okutmuştur.

1970-1971 Öğretim yılında İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Kürsüsü Profesörlüğüne tayin edilerek tekrar İlahiyat Fakültesine döndü.

Bu görevinin yanı sıra 1970-1971 öğretim yılından itibaren İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde ve 1974-1975 ders yılının başındanitibaren de A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı dersleri okuttu.

1973 yılında T.C. uyruğuna geçti.

Prof. Muhammed Tavit Tanci 29.12.1974 Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonunda İstanbul'daki evinde vefat etti.

Eserleri:

- İbn Haldun, et-Ta'rif bi'bni Haldun ve Rıhletuhu Garban ve Şarkan, Mısır 1951 (İbn Haldun'un otobiyografisi).

- Muhammed el-Humeydî, Cezvetu'l-Muktebes, 1953.

- İbn Haldun, Şifâu's-Sâil li-Tehzîb'l-Mesâil, İst. 1958 (A.Ü.İlahiyat Fak. Neşr.)

- Ebû Reyhan Muhammed cl-Bîrûnî, Tahdîdu Nihâyati'l-Emâkin li-Tashîhi Mesâfâti'l-Mesâkin, Ankara 1962.

- el-Munzırî, Erbcûne Hadisen, Rabat 1962.

- et-Tayalisî, Kitâbu'l-Mukasere İnde'l-Muzâkere, İst. 1956

- Fuzulî, Matlau'l-İtikâd fî-Mârifeti'l-Mebde've'l-Meâd, Ankara,1962.

- Abû Hayyan et-Tevhîdî, Ahlâku'l-Vezîreyn, Şam Arap İlim Akademisi neşriyatı, 1965

- Kâdi İyad, Tertîbu'l Medârik, C. I, Rabat 1965.

- Kadî İyad, el-İ'lâm bi-HudÛdi Kavâidi'l-İslâm, Fas Umum Vakıflar Bakanlığı neşriyatı.

Makaleleri:

- Ebû Mansur el-Mâturidî, A.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, MI,1955.

- Kitâbu'l-İbâne an-Mezhebi Ehli'l-Adl, A. Ü. İlahiyat Fak.Dergisi, III-IV, 1955.

- Şehristânî'nin Kitâbu'l-Milel ve'n-Nihal'i, A.Ü. İlahiyat Fak.Dergisi, I, 1956

- Muhammed İbn Olma Mala, al-Andalus (Revista de las Ascvclas de Estudies Árabes de Madrid y Granada), Vol, XIX, Fase 2, 1954.

- et-Taarik ve'l Elhânu'l-Musikıyye fi'l-Mağrîb ve'l-Endelus,Mecelletu'l-Ebhâs, Beyrut 1968.

- Gazzâliye Göre Kur'an'ın Tefsiri, A.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, I-IV, 1957 (Mecelletu'l Beyyine, Rabat'ta da neşrolunmuş­tur.)

- Şehristânî, İslâm Ansiklopedisi, C. XI, İst. 1968

Üzerinde Çalıştığı Diğer Eserler:

- İbnu'n-Nedîm, el-Fihrist.

- İbn Haldun, Mukaddime.

- Kâdî İyâd, Kitâbu'l-Gunye (Kâdî İyâd'ın hocalarının biyografileri).

- İbn Atıyye, Fihrist (Şuyûh-u İbn Atıyye).

- İslâmiyette Resim.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort