Hit (1565) Y-3674

Osman Elmalı

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : oelmali@atauni.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1968
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Osman Elmalı

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / 1968

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce

İlkokul: Ilıca Merkez İlkokulu / Erzurum / 1980

Ortaokul ve Lise: Erzurum İmam-Hatip Lisesi / 1987

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 1992

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Karl Jaspers’te Varlık Anlayışı”, 1995

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Bertrand Russell’ın Ahlak Felsefesi” 2001

ESERLERİ

Kitaplar

· Osman Elmalı, Bertrand Russell’da Ahlak Felsefesi, Ataç Yayınları, İstanbul, 2005.

· Osman Elmalı, Karl Jaspers’te Varlık Anlayışı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1995.

· Osman Elmalı, G.E. Moore'da Etik, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.

Makaleler

· “Kültür ve Dinin Etkileşim İlişkisi”, Osman Elmalı, Tabula-Rasa, Sayı: 1, Ocak-Nisan 2001, ss. 57–64.

· “Platon ve Russell’a Göre Devletin Baba Yerine Geçmesi Problemi”, Osman Elmalı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2005, Cilt: 5, Sayı:1 ss. 419- 428.

· “K. Jaspers’te Varlığın Üç Boyutu: Dasein, Existence (Self), Transcendent”, Osman Elmalı, Tabula Rasa, Yıl: 5, Sayı: 14, Ağustos 2005, ss. 45- 52.

· “İbn Haldun ve Machiavelli’nin Realist Siyaset Kuramları”, Osman Elmalı, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 15, Bahar–2003.

· “Bazı Tanrısız Dinler Örneklemesiyle Etik Yaptırım Üzerine”, Osman Elmalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 3, Sayı: 1.

· “Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefelerinin Bazı Yönlerinin Karşılaştırılması”, Farouk A. SANKARI, Çeviri Makale, Çev. H. Ömer Özden - Osman Elmalı, Tabula Rasa, Yıl: 5, Sayı: 13, Nisan 2005, ss. 235- 242.

· "Doğu ve Batı'dan Bazı Örneklerle Siyaset Felsefesi", Osman Elmalı

· “Farabi’de Toplum Felsefesi”, Osman Elmalı, Felsefe Dünyası Dergisi, 2005/2, Sayı: 42, ss. 113- 126.

· "Liberal Bireyciliğin Ahlaksal Zayıflığına Bir Eleştiri: MacIntyre'ın Toplumsal Erdem Anlayışı" Osman Elmalı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 14, ss. 391–410.

Konferans

· "Egzistansiyalizm ve İnsan", Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bölüm Semineri, 07.02.1996.

· "B. Russell'da 'İyi' ve 'Kötü' Kavramı, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bölüm Semineri, 05.05.2000.

· "İbn-i Haldun ve Machiavelli'in Realist Siyaset Kuramları", Fakülte Semineri, 04.04.2003.

· "Kültür-Din Etkileşimi", Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bölüm Semineri, 25.06.1996.

· "Değerler Alanına Epistemolojik Bir Temel Bulma Açısından Küresel Ahlakın İmkanı Sorunu", Türk Ocakları Erzurum Şubesi'nde Konferans, 10.12.2005.

· "Bertrand Russell'da Ahlak Anlayışı", Türk Ocakları Erzurum Şubesi'nde Konferans, 21.05.2005.

· "Bazı Tanrısız Dinler Örneklemesi İle Etik Yaptırım Üzerine", Türk Ocakları Erzurum Şubesi'nde Konferans, 20.03.2004.

· "Toplumsal Erdem", Türk Ocakları Erzurum Şubesi'nde Konferans, 05.04.2008.