Hit (1281) Y-3390

Galip Yavuz

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Şarkışla D.Tarihi : 06.08.1957
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : ......,İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi Mezuniyet : ......,İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-10-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Galip Yavuz

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı: Şarkışla–06.08.1957

Medeni Durum: Evli

Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

Öğrenim Ve Akademik Durum

Lisans: M.Ü. İlahiyat Fakültesi İstanbul, 1977–1982

Yüksek Lisans: İ.İ.U.İslamabat Faculıty Of Arabıc 1984–1988

Doktora / Uzmanlık: Oriantal Collage Of Punjab University –Department Of Arabıc Lahore

Yardımcı Doçentlik: C.Ü.İlahiyat Fak. Temel İslam Bil. Böl. Arap Dili Ve Belagati A.B.D.25–10–1994

ESERLERİ

Tezler

· Al-Avamili-Nahviyye Beyne-L-Cürcani Vel-BirkiviYüksek lis. tezi

· En –Nahvu Fi Keşşafi-Zzemahşeri Doktora tezi

Kitaplar

· Arapçalaşma Olgusu ve Bu olgunun Dayandığı Sosyo-Kültürel Nedenler

· İmam-Hatip Liseleri Hazırlık I ve Hazırlık II Arapça Ders Kitabı

· İmam Hatip Lisileri İçin LiseI, Lise II Lise III Arapça Ders kitabı

· 4. 5.6.7.8 sınıflar içinDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı

Ulusal Makaleler

· Arap Dilinde Eş Anlamlılık. Ü. İlahiyat Fak Dergisi

· Eşanlamlılık ve Kuran Bağlamı C. Ü. İlahiyat Fak Dergisi

· Çeviride Analitik Yöntem C. Ü. İlahiyat Fak Dergisi

· Sözlükbilim e Tarihsel Bir Yaklaşım C. Ü. İlahiyat Fak Dergisi

click here click married affairs