Hit (2258) Y-2573

Agah Efendi Çapanzade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul/Sarıyer D.Tarihi : 1832
Ö.Yeri : Yunanistan/Atina Ö.Tarihi : 1885
Görevi : Memur,Mutasarrıf Uzm.Alanı : Gazeteci, yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca, İngilizce, İtalyanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Agâh Efendi, Çapanzâde

Tercümân-ı Ahvâl gazetesini yayımlayan gazeteci.

1932 yılında İstanbul Sarıyer'de doğdu.

Babası Yozgatlı Çapanzâde Ömer Hulusi Efendi'dir.

İlk tahsilinden sonra 1842 yılında Galatasaray Tıbbiye-i Şâhâne-i Adliyye'sinin ha­zırlık sınıfına girdi.

Yedi yıl de­vam ettiği bu okulu bitiremeden ayrıldıysa da burada Fransızca, İngilizce, İtalyanca öğrendi ve 1849’da Babıâli Tercüme Odası'na memur oldu.

Paris se­firliğine tayin edilen Rıfat Veliyyüddin Paşa'nın maiyet kâtibi olarak 1852 yılında Paris'e gitti.

Üç yıl sonra bazı önemli ya­zışmaları Babıâli'ye ulaştırmak göreviy­le İstanbul'a döndü.

Önce Karantina mü­dür muavinliğine, daha sonra 1855’de Rumeli orduları baş mütercimliğine tayin edildi.

Bu görevdeyken Viyana Muahe­desi gereğince Kars'ı teslim almaya memur edilen Anadolu müşirinin mai­yetinde bulundu (1856).

Kırım Savaşı bittikten sonra baş mütercimlikten isti­fa etti ve Mostar'da mutasarrıf vekili oldu (1857).

Birkaç yıl sonra bu görev­den de ayrılarak İstanbul'a döndü.

Şinâsi ile birlikte 22 Ekim 1860’da Tercümân-ı Ahvâl'i çı­karmaya başladı.

Bir yandan gazetenin neşriyle uğraşırken diğer yandan bazı devlet dairelerinde çalıştı.

1861 yılında Postahâne-i Âmire nâzırı oldu.

Posta idaresinin ıslahı için yeni uygulamalara girişerek ilk defa posta pulu kullanma usulünü yürürlüğe koy­du (1862).

Bir süre Vapurlar nazırlığı, Ereğli Kömür Madenleri nazırlığı yap­tıktan sonra Dîvân-ı Muhasebat üyeliğine tayin edildi.

Bu görevdeyken Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girdiği anlaşıldı­ğından vazifesine son verildi.

10 Mart 1866'da 792. nüshasını çıkardıktan son­ra gazetesini kapattı.

Yeni Osmanlılar­dan Ali Suâvi ve diğer bazı kişilerle bir­likte 31 Mayıs 1867’de Fransa'ya kaçtı.

Oradan Nâmık Kemal, Ziya Bey (Paşa) ve Ali Suâvi ile önce Londra'ya, sonra Brüksel'e geçti.

Brüksel'den, Yeni Osmanlılar'ın yayın organı olarak Londra'­da çıkarılan Muhbir ve Hürriyet gaze­telerinin yayım çalışmalarına katıldı.

Âlî Paşa'nın ölümünden sonra, Sultan Abdülaziz'in 42. doğum yıl dönümünün Be­rat kandiline rastlaması vesilesiyle çıka­rılan aftan faydalanarak Kasım 1871’de İstanbul'a dön­dü.

22 Temmuz 1872’de İzmit mutasarrıflığına tayin edildi.

Bir süre sonra bu görevinden alındıysa da V. Murad padişah olunca yeniden aynı göreve getirildi (13 Temmuz 1876).

II. Abdülhamid tarafından Şûrâyı Devlet âzalığına tayin edildikten bir müddet sonra azle­dilerek önce Bursa'ya, oradan da Anka­ra'ya sürüldü (1877).

Daha sonra affedilerek 1884 yılında Rodos mutasarrıflığına tayin edildi.

Nâmık Kemal'le yeri değiş­tirilerek Midilli mutasarrıflığına gönde­rildikten sonra Ekim 188S'te Atina se­firi oldu.

Atina Büyükelçiliği görevindeyken Aralık 1885'te öldü.

İstanbul'da Sultan II. Mahmud Türbesi hazîresine gömüldü.

İlk yirmi dört sayısını Şinâsi ile birlikte çıkardığı Ter­cümân-ı Ahvâl, Türkiye'de gazetecilik anlayışının yerleşmesi yolunda büyük hizmet görmüştür.

Gazetecilik ve idare­cilik yanında bazı piyes denemeleri yap­mışsa da bunların önemli çalışmalar ol­duğu söylenemez.

Gazetecilik dışında onun yaptığı asıl hizmet, Türkiye'de posta idaresinin gelişmesi hususundaki çalışmalarıdır.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort