Hit (4558) Ş-48

Kayseri

Diğer Adları : Mazaka, Kaisareia, Ceasarea Ülke : Türkiye
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-12-26 Güncelleyen : /2014-01-07

Kayseri

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri (eski Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir.

Kızılırmağın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz gölünden Fırat nehrine kadar uzanır. İpek yolu buradan geçer. Bu nedenle her çağda tüm ulusların ilgisini çekmiş ve pek çok uygarlıkların beşiği olmuştur.

Kayseri çevresindeki en eski yerleşimalanı, şehrin 20 km kuzey doğusunda bulunan Kaniş Höyüğüdür. M.Ö. 2800 tarihinden Hellenistik Çağakadar önemini koruyan merkezde, eski Tunç Devri, Asur Ticaret Kolonilerive Hitit Çağları’na ait bir çok belge bulunmuştur.

Hititler’den sonra bölge Frig hakimiyetine geçmiş, daha ziyade Kızılırmak havzasında egemen olan Frigler zamanında Mazaka ön plana çıkmıştır. M.Ö. 676 tarihinde Anadolu’ya gelen Kimmerler'in Kaniş ve Mazaka’yı tahrip ederek, Frig hakimiyetine son verdikleri tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.

Kaniş’in önemini kaybetmesinden sonra, bölgenin kutsal dağı kabul edilen Argaios'un (Erciyes) kuzey eteğindekiMazaka ön plana çıkmıştır. Kimmerler'in Asur ve Lidyalılar tarafından Anadolu’ dan atılmalarıile Mazaka, Lidya ve Med hakimiyetine girmiş ve devrin önemli ticaret merkezi olmuştur.

M.Ö. 590 yılında Pers Kralı Kyros'un Lidya Kralı Krisos'u yenmesi ile bütün Anadolu ile birlikte Mazaka da Pers hakimiyetine girmiştir. İran'dan bölgeye göç eden halk, kendi ülkelerine benzettikleri Argaios (Erciyes)ve çevresine yerleşmişlerdir.

M.Ö. 332 yıllarında Ariarathes I, ilk Kappadokia Kralı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. M.S. 17 tarihine kadar 349 sene hüküm süren bu krallığın başkenti Mazaka iken, AriarathesV zamanında şehrin adı Eusebia olarak değiştirilmiştir. M.Ö. 8 yılı içinde tekrar bir değişiklik yapılarak, Roma İmparatoru Ceasar‘ın adına izafeten Ceasarea ismi verilmiştir. O günden beri, 2000 senedir Kayseri ismi ile anılmaktadır.

M.S. 193-211 tarihleri arasında şehir stadyumu yapılmış ve önemli Roma şehirlerinde olduğu gibibir çok yarışmaların merkezi olmuştur. Şehir surları ise,Roma İmparatoru Gordianus III zamanında (M.S. 241) yıllarında yaptırılmıştır.Dördüncü yüzyılın başlarında halk tamamen Hıristiyanlaşmış ve Kayseri bu dinin ilmi merkezi haline gelmiştir.

Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi ile, Kayseri doğudakaldığı için Bizans Şehri olmuştur. Bizans zamanında Arap ve İran ordularının yaptığı İstanbul seferleri sırasında Kayseri defalarca işgaledilmiştir.

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan‘ın 1071 tarihinde Malazgirt’teBizans ordularını yenmesiyle Anadolu kapılarıTürklere açıldı. Butarihten 15 sene sonra, 1085 yıllarında Kayseri’yi artık bir Türk ve Müslüman şehri olarak görmekteyiz. Müslüman Türklerin hakimiyetinde Kayseri’nin eski halkı olan Rum ve Ermeniler’in birer mahallede toplandıkları, Çarşı, Pazar ve ticarette yavaş yavaş hakimiyetlerini kaybettikleri görülmüştür.

Şehir, süratle yapılan Camii, Han, Medrese, Hamam ve Çeşmelerle kısa bir sürede tam bir İslam Şehri kimliğikazanmıştır.Bir müddet Danişmendliler’e merkez olan Kayseriözellikle Selçuklu Sultanı Uluğ Keykubad(1. Alaeddin Keykubad) zamanında Türkiye Selçuklu Devletinin Konya ve Sivas‘la beraber üç başşehrinden birisi olmuştur. Danişmendive Selçuklu yönetimlerizamanında yapılan görkemli yapıların en önemlileri olarak; Camii Kebir, Güllük Camii ve Hamamı, Hunat Külliyesi, Şifaiye – Gıyasiye Medresesi, Hacı Kılıç Külliyesi, Lala Muhlisiddin Camisi, Sahabiye Medresesi, Kale Surları ve Yoğunburç sayılabilir.

Selçuklu ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi, Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve artık Anadolu’ da Moğol hakimiyeti başlamıştır. Gönderdikleri Valilerle Anadolu‘yu denetleyen Moğollar, 150 sene müddetle Kayseri ve Anadolu’nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır. Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti, bütün gücünü kaybetmiş ve II. Mesud‘dan sonra dağılarak, yerini beyliklere bırakmıştır. (1308).

Fatih Sultan Mehmet zamanında, Gedik Ahmet Paşa tarafından Karamanoğulları Beyliği’ne son verilerek,Karaman, Konya ve Kayseri Bölgeleri Osmanlı toprağına katıldı. (1474) Kayseri 1476‘dan itibaren Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok Eyaletinde,1867 tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini aldı.

Cumhuriyet Döneminde 1924 tarihinde yapılan yeni anayasa ile vilayet yapıldı. Bilinen en eski dönemlerinden beri ticaret merkezi olan Kayseri’de devletin öncülüğünde sanayileşme başlatıldı. Sırayla Sümerbank Dokuma Fabrikası, Tayyare Fabrikası, Anatamir Bakım Fabrikası, Askeri Dikim Evi kuruldu. 1950‘den sonra Kayseriliticaretten sağladığı tasarruflarını sanayiye dönüştürmeye başladı. Bugün Kayseri, ekonomik, kültürel, sportif ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.

İç Anadolu'nun Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri ili, kuzeyde Yozgat ve Sivas, batıda Niğde ve Nevşehir, güneyde Adana güneydoğuda Kahramanmaraş ve doğuda Malatya illeri arasında yer alır.

husbands who cheat website dating for married men
open why women cheat on husbands how many guys cheat
1 . Erciyes Üniversitesi
2 . Tıp Fakültesi (Erciyes Üniv.)
3 . İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi (Erciyes Üniv.)
4 . İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
5 . Mühendislik Fakültesi (Erciyes Üniv.)
6 . Fen Edebiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
7 . Güzel Sanatlar Fakültesi (Erciyes Üniv.)
8 . Mimarlık Fakültesi (Erciyes Üniv.)
9 . Veteriner Fakültesi (Erciyes Üniv.)
10 . Eğitim Fakültesi (Erciyes Üniv.)
11 . İletişim Fakültesi (Erciyes Üniv.)
12 . Diş Hekimliği Fakültesi (Erciyes Üniv.)
13 . Eczacılık Fakültesi (Erciyes Üniv.)
14 . Hukuk Fakültesi (Erciyes Üniv.)
15 . Seyrani Ziraat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
16 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Erciyes Üniv.)
17 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Erciyes Üniv.)
18 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Erciyes Üniv.)
19 . Güzel Sanatlar Enstitüsü (Erciyes Üniv.)
20 . Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü (Erciyes Üniv.)
21 . Sivil Havacılık Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
22 . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
23 . Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
24 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
25 . Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
26 . Kayseri Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
27 . Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
28 . Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
29 . Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
30 . Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
31 . Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (Erciyes Üniv.)
32 . Köşk Medrese
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort