Hit (1775) MM-68

Naat - Askın İle Meydana Geldim Ya Rasulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

İLAHİ

Aşkın ile meydana
Geldim yâ Resûlallah
Derdin ile devrâna
Girdim yâ Resûlallah

Zikrullahın âsârı
Terkettirir ağyârı
Âşıkların hem yârı
Gördüm yâ Resûlallah

Lûtfundur her dem ona
Kim gide Hak’dan yana
Cümle muhtaçdır sana
Bildim yâ Resûlallah

Baş açık sine üryân
Göz yaşlı ciğer büryân
Canım yoluna kurban
Kıldım yâ Resûlallah

Zâtına doğru özüm
Açılmıştır can gözüm
Hâk-i pâyine yüzüm
Sürdüm yâ Resûlallah

Kalb bir özge kân imiş
Zâtında burhân imiş
Vuslat’da mihmân imiş
Duydum yâ Resûlallah

Şeyh Hasan Vuslat