Hit (1701) MM-22

Naat - Senin Askın Kamu Derde

Eser Sahibi : Şeyyad Hamza Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2026-03-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2010-06-15

NAAT

Senin aşkın kamu derde
Devâdır yâ Resûlallah
Senin katında hâcetler
Revâdır yâ Resûlallah

Senin nûrun gören gözler
Ne ay gözler ne yıldızlar,
Nurundan gece gündüzler
Ziyâdır yâ Resûlallah

Dilinden açılır güller
Sözünden bal ve şekkerler
Senünde hasta gönüller
Şifâdır yâ Resûlallah

Habibsin pâdişahlara
Tabibsin derd ü ahlara
Şefâatm günahkâra
Anâdır yâ Resûlallah

Ay ü güneş yedi yıldız
Seni öğer kamu düpdüz
Senin sözünden ayrık söz
Hatâdır yâ Resûlallah

Hased kılır sana iblis
Zehî ahmak olur telbis
Seni sevdiğiçin îdris
Âlâdır yâ Resûlallah

Ururlar nevbetin dâim
Bu beş vakt sünnetin kaaim
Gelirse honuna her kim
Salâdır yâ Resûlallah

Mübârek türbesi yerde
Dolu nûr ile perverde
Veli rûhun feleklerde
Ayândır yâ Resûlallah

Makaamm Kâ’be-i Zemzem
Hemîşe kaaim ü muhkem
Hızır ümmetine her dem
Sakadır yâ Resûlallah

Şeyyad-ı Hamza ol şahdan
Diler kim kurtula ahdan
Seni medh etmek Allahdan
Atâdır yâ Resûlallah
                          
Şeyyad Hamza 
(XIII. yüzyıl)