Hit (1257) MM-128

Naat - Vücudun Mazharı Nuri Hüviyyet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT

Vücûdun mazhar-ı nûr-i hüviyyet yâ Resûlallah
Zuhûrun kâşif-i esrâr-ı vahdet yâ Resûlallah
Görenler zât-ı hakkı gördüler mir’ât-ı vechinde
Bu sırra eyledi âyet delâlet yâ Resûlallah
Dil-i vîrânımı aşkınla sûzân eyle sultanım
Hakayıkta hemin sensin hakikat yâ Resûlallah
Avâlimde kamu eşyâ senin zâtınla kaimdir
Senin derdinle yanmaktır saadet yâ Resûlallah
Nigâhın ayn-i ihsandır gönül derdinle dermandır
Benim hâlim perişandır şefâat yâ Resûlallah
Zekâyi’nin iki âlemde maksudu heman sensin
Umar dergâh-ı lûtfundan inâyet yâ Resûlallah

Zekâyı [Mustafa] (Ölm. 1812)