Hit (2542) KU-134

Laleli Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1174
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları :
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : Mehmet Kaya/0000-00-00
Laleli Kütüphanesi

Sultan III. Mustafa'nın İstanbul'un Lâleli semtindeki külliye içinde bulunan medresesinde kurduğu kütüphane.

27 Muharrem 1174 te (8 Eylül 1760) inşasına başlanan cami, medrese, imaret ve şadırvan 2 Ramazan 1177'de (5 Mart 1764) tamamlanarak padişahın da katıldığı bir merasimle açılmıştır.

III. Mustafa'nın vakfiyesinde Lâleli Medresesi Kütüphanesi personeliyle ilgili herhangi bir kayıt yoktur. İstanbul kütüphanelerine dair listelerde kütüphanenin kurucusu III. Mustafa veya III. Selim gösterilmekte, kuruluş tarihi olarak da 1217 (1802-1803) yılı verilmektedir.
Süleymaniye Kütüphanesi'nin Lâleli bölümünde yer alan kitapların çoğunun III. Mustafa'nın vakıf mührünü taşıdığı dikkate alınarak bu kütüphanenin kurucusunun III. Mustafa olduğu söylenebilirse de aynı padişahın Bostancılar Ocaği'ndaki kütüphanesinin 1247'de (1831-32), uzun zamandan beri istifade edilemediğinden II. Mahmud'un emriyle Lâleli Medresesi Kütüphanesi'ne nakledilmiş olması sebebiyle sadece vakıf mühründen hareketle bu görüşü desteklemek zorlaşır. Çünkü halen Lâleli koleksiyonunda bulunan kitapların hangilerinin Lâleli Medresesi'nden, hangilerinin Bostancılar Ocağı Kütüphanesi'nden geldiğini belirlemek güçtür. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki, "Lâleli Câmi-i şerîfi civarında kâin medresesi derûnunda olan kütübhâne-i münîfesinde fi'l-asıl mevzu olan kütüb-i şerîfe tam kütüphane tertibi olmayıp nakıs olduğuna ifadeli bir belge III. Mustafa'nın Lâleli Medresesi'nde bir kütüphane kurduğunu açıkça belirtmektedir.
Kütüphanede mevcut koleksiyon, daha sonraları III. Selim'in yaptığı vakıflarla zenginleştirilip personel tayin edilerek düzenli bir hale getirildiğinden bazı araştırmacılar bu kütüphaneyi III. Selim'e nisbet etmişlerdir. III. Selim medrese arsasına yeni bir kütüphane binası yaptırmış ve bu bina için de kütüphane personeli görevlendirmiştir. Bu vakfın hazine defterine göre yeni yapılan kütüphanede üç hâfız-ı kütüb, iki müstahfız, bir ferrâş ve bir mücellit bulunmaktaydı. III. Selim babasının medrese içindeki kütüphanesine de üç hâfız-ı kütüb, üç müstahfız ve bir mücellit tayin etmiştir.
Lâleli Medresesi 1911'deki büyük Aksaray yangınında yanarak geriye dört duvar kalmışsa da 11 Temmuz 1327 (24 Temmuz 1911) tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre medrese içindeki kütüphanenin kitapları yangından kurtulmuştur. 1914 yılında Sultanselim'de kurulan kütüphaneye, 1918'de de Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilip halen burada bulunan Lâleli Kütüphanesi'nde 3777 yazma eser mevcuttur. Kütüphanenin yazma fihristleri yanında. Defter-i Kütübhâne-i Lâleli adıyla matbu bir katalogu da vardır.
Kitap Adedi : 3777
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 1
Koleksiyon Adedi :
Adres :
Telefon :
Faks :
Web :
E-Posta :
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort