Hit (8172) K-969

Osmanlı Safevi İlişkileri Kökenleri ve Gelişimi

Yazar Adı : Adel Allouche İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-11 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-10-11

Osmanlı Safevi İlişkileri: Kökenleri ve Gelişimi

Osmanlı-Safevi çatışmasının, İslâm'ın iki ayrı yorumunu benimsemiş olan ülkeler arasındaki çekişme seviyesine indirgenmesi, problemi sadece basitleştirme olacaktır ve bu durum yakın bir incelemeye engel teşkil etmeyecektir.

Gerçek şu ki, Osmanlılar Sünni ve Safeviler de Şii idiler, doğru.

Başka bir gerçek de, bunların her birinin diğeri aleyhine yoğun bir dinî propagandaya giriştikleridir.

Tüm bunlara rağmen, bu çekişmenin en önemli boyutlarından biri, Sünni Memlük İmparatorluğu'nun yine Sünnî olan Osmanlılar elinde yıkılırken, Şii Safeviler'in kendi güçlerini elde etmiş olmalarıdır.

Bu nedenle, Osmanlı-Safevi çekişmesi? Şiiliğin Sünniliğe karşıtlığı? gibi basite indirgenmiş bir çerçeveden öte, XV. Yüzyıl'ın sonları ile XVI. Yüzyıl'ın başlangıcında Orta Doğu ve Transoxania'nın (bugünkü Pakistan) bütüncül jeopolitik yapısı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İdeal anlamda böyle bir çalışma, daha sonra varolan Müslüman güçler arasındaki ilişkilerin mahiyetini iyi bir şekilde kuşatıcı olmalıdır.

Başka bir deyişle, Osmanlı-Safevi çekişmesi, bir yanda bu iki düşman ülkenin Memlüklüler, Özbekler ve Hindistan Moğolları ile ilişkileri, diğer tarafta da, Hristiyan Batı ile olan münasebetleri ışığında görülmelidir.

Bu çalışma, söz konusu sorunu, böylesi bir çerçevede araştırmak için yapılmış olan bir girişim ve aynı zamanda Osmanlı, Safeviler ve Memlüklüler arasındaki ilişkiler üzerinde duran bir çalışmadır.

Basım Yeri - Tarihi: İstanbul - 2001

Sayfa Sayısı : 232

Boyutları : 13,5 x 21 cm

<
...