Hit (5608) K-72

lkdül Cevheris Semin fi Erbaine Hadi­sen min Ahadisi Seyyidil Mürselin

Yazar Adı : Acluni , İsmail b. Muhammed İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-05-20 Güncelleyen : /0000-00-00

lkdül Cevheris Semin fi Erbaine Hadi­sen min Ahadisi Seyyidil Mürselin

Evâ 'ilü'lAclûnî ve el-Erbaûnel Aclûniyye diye de bilinen bu eser kırk ayrı kitaptan alınan kırk hadisi ihtiva etmektedir.

(1322) deKahire'de basılmıştır. Eserin başka birçok baskıları da vardır.

Şerhleri

Eserin Cemâleddin el-Kâsımî tarafından yapılan el-Fazlü'l-Mübîn 'alâ İkdi'l-cevheri's-semin adlı şerhini Âsim Beh­çet el-Beytâr neşretmiştir (Beyrut 1403/ 1983).

...