Hit (7098) K-656

el Hırzüs Semin (el Hısnül Hasin Şerhi )

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

el-Hırzü's-semîn (el-Hısnü'l-hasîn Şerhi )

İbnü'l-Cezeri'nin dua ve zikrin fazileti, hadislerde geçen dua ve zikirlere dair olan eseri el-Hısnü'l-hasîn'in şerhi olup birkaç defa ba­sılmıştır .

(Mekke 1304, 1307,

Konyalı Os­man Vehbi'nin şerhiyle; Leknev 1877,

Fahreddin Muhibbullah'ın Hırzü'r-resîm adlı Farsça şerhiyle)

<
...