Hit (5198) K-651

Şerhu Şerhi Nuhbetül fiker

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi : Haşiye
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Şerhu Şerhi Nuhbetü'l-fiker

İbn Hacer'in hadis usulüne dair yazdığı önemli eseri Nuhbetü'l-fiker'e yine kendisi ta­rafından yapılan şerhin hâşiyesidir (İs­tanbul 1327; Beyrut 1398).

...