Hit (4608) K-566

el Edebüs Sagir

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Edebü's-Sagîr:

30 sayfa civarında küçük bir risale dir.

Sosyal, siyâsî ve ahlâkî nasîhatları içerir.

Kısa tavsiyeler niteliğinde olan bu eser ruh ve beden arasındaki dengeyi ele alır.1

Kitap Ahmed Zeki Paşa tarafından hicrî 1329'da İskenderiye'de neşredilmiştir.

Muhammed Kürd Ali'nin Resâilu'l-Bülegâ'sında yer almaktadır. 2

1. Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi" Fî Târîhi'l-Edebi'l-Arabî, Beyrut 1995, (2. baskı) c. l, s. 533

2. Muhammed Kürd Ali, Resâilu'l-Bülega, Mısır 1908, (el-Edebüs-Sagîr bölümü) s. l

...