Hit (3427) K-431

Kitabül Bari fi Ahkamin Nücum

Yazar Adı : Ali b. Ali b. eş Şeybani el Mağribi el Kayrevani İlim Dalı : Astroloji
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20

Kitabül Bari fi Ahkamin Nücum

Ali b. Ebü'r-Ricâl'in en önemli eseri, astrolojinin ana konuları üzerine düzen­lenmiş sekiz kitaptan oluşan Kitâbü'l-Bâri fî ahkâmi'n-nücûm adlı büyük ansiklopedidir.

Çeşitli kütüphanelerde birçok yazması bulunan (bk. Sezgin, VII, 187) eser, 1254 yılında Castilla-Leön Kralı X. Alfonso için Yehuda ben Moşe tarafından eski İspanyolca'ya ve bun­dan da çeşitli zamanlarda Latince, İbrânîce, eski Portekizce ve diğer bazı Batı dillerine tercüme edilmiştir.

Ali b. Ebü'r-Ricâl'in bundan başka Urcûze fi'l-Kazâye'n-Nücûmiyye adlı eseri ile bu eserin Ahmed el-Kunfüz el-Kostantinî tarafın­dan yapılan şerhinin de birçok kütüp­hanede yazmaları bulunmaktadır (bk. Sezgin, VII, 188).

...