Hit (3985) K-395

Necmül Kıran fi Tevilatil Kuran

Yazar Adı : Alaüddevle es Simnani Ahmed b. Muhammed İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-11 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

Necmül Kıran fi Tevilatil Kuran

Necmeddîn-i Dâye'nin Bahrü'l-hakâ'ik adlı tefsirinin Zeyli

Necmeddîn-i Dâye'nin dokuz ciltlik Bahrü'l-hakâ'ik adlı tefsirinin Necm sûresinden Kur'ân-ı Kerîm'in sonuna kadar Alâüd­devle tarafından tamamlanmış zeylidir.

Eser bir cilt olup muhtelif kütüphanelerdeki yazmaları farklı adlarla anılmak­tadır

(bk. Süleymaniye Ktp., Hasan Hayri, nr. 162; Şehid Ali Paşa, nr. 165; Hekimoğlu, nr. 54; eserin diğer yazmaları, Alâüddevle'nin tefsire dair diğer telifleri ve görüş­leriyle ilgili geniş bilgi için bk. Şahinoğlu, s. 131-135, 285-289)

Bu tefsirin baş tara­fında bulunan ve Alâüddevle'nin Kur'an tefsiriyle ilgili görüşlerini ihtiva eden mukaddimeyi P. Paul Nwya neşretmiştir.

...