Hit (4035) K-342

el Fusul

Yazar Adı : Abbas Mahmud Akkad İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

El Fusul (Kahire 1922).

Bu ese­rinde, bir taraftan Sefiller adlı kitabın­daki şahısları ince bir tahlile tâbi tut­madığından dolayı Victor Hugo'yu diğer taraftan da Sefilleri Arapça'ya çeviren Nil şairi Hafız İbrahim'i tercümedeki dik­katsizliği ve metne hâkim olamayışı se­bebiyle tenkit etmektedir.

<
...