Hit (2334) K-1181

ez-Ziyadat elleti lem tekaf fi'l-Muvatta' inde Yahya b. Yahya ve ravaha ğayruhu fi'l-Muvatta

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
ez-Ziyâdât elletî lem tekaf fi'l-Muvatta' inde Yahya b. Yahya ve ravâhâ ğayruhû fi'l-Muvatta

İbn Abdülber bu küçük risalesinde, İmam Mâlik tarafından on yedi hocasından nakledildiği halde el-Muvatta'ın Yahya b. Yahya el-Leysî nüshasında yer almayan altmış dört rivayeti derlemiştir. Leys Suûd Câsim eseri "Zâhiretü'z-ziyâdât fi't-türâşi'l-İslâmî" adlı makalesinde incelemiştir. Eser bazı müstensihler tarafından et-Tekaşşî'nin sonuna ilâve edildiği için bu eserle birlikte yayımlanmıştır.
...