Hit (4886) K-1019

Hikmet Hiçlik ve Otantiklik - Muradı İlahi

Yazar Adı : Abdullatif Tüzer İlim Dalı : Felsefe
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Hikmet, Hiçlik ve Otantiklik - Murad-ı İlahi

Murad-ı İlahi’de, Akıl ve Ahlak Bağlamında İman’dan Dini Çoğulculuk ve İslâm’a, Uyuşturucu Tecrübeleri ve Mistisizm’den Tasavvufa, kalıplaşmış yaklaşımlara eleştirel gözle bakan ve din ile felsefe arasında yeni köprüler kurmaya çalışan bir akademisyenin sıra dışı yorumları bir araya geliyor.

Yazar Abdüllatif Tüzer bu noktada felsefe ile din arasındaki kardeşliği yeniden tesis etmeye muktedir anahtar kavram olarak ‘kendini bilmek’ düsturuna işaret ediyor.

Allah’ın gücüne inanarak imanın yolundan giden dinle, aklın gücüne inanarak o yoldan ilerleyen felsefe, ayrı düşmüş iki kadim kardeş aslında. Her ikisinin de nihai gayesi hakikatin bilgisine ulaşmak.

Lakin benimsedikleri ilkeler faklı.

Felsefede sorgulayıcılık ağır basarken; din bunların yerine teslimiyeti öne çıkarıyor.

240 sayfa, 1. baskı.

...