Hit (3942) K-1011

Armağan

Yazar Adı : Badi Ahmed Efendi (Hasan Cemali) İlim Dalı : Atasözleri
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Armağan

5675 mensur ve 5106 manzum atasözü ve deyim ihtiva eden bu eser, sahasındaki eserlerin en hacimlisi olması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Bâdî, halkın malı olan atasözleri ve deyimleri ve bunların dîvân şiirindeki örneklerini tespit etmiş ve alfabetik sırayla yazmıştır.

Eserde, harf başlıkları ve her atasözü ya da deyimin numarası ve şâirin dikkatini çeken bazı beyitler kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

Bâdî, Riyâz-ı Belde-i Edirne'nin ilk cildine "Armağan-ı Bâdî" adını, 524 şâirden bal toplar gibi derlediği beyitleri, halkın ağzından eksik olmayan atasözü ve deyimlerle birleştirerek ortaya koyduğu bu ata yâdigârına vermeyi uygun görmüştür.

Armağan'ın ilk sayfasındaki kayda göre başlama tarihi 1874.

Bâdî, 34 sene emek verdiği bu esere, bazı ilaveler yaptıktan sonra temize çekmeyi düşünmüşse de ömrü vefa etmemiştir.

...