Hit (2861) F-709

Ashabım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Tabi Olsanız Hidayete Erersiniz Hadisi Hakkında

İlim Dalı : Hadis Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2011-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hz. Cabir'in Büyük İmtihanı ve Peygamberimize olan muhabbeti:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) " Beni annenizden, babanızdan, eşinizden ve çocuklarınızdan daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olmazsınız." buyuruyorlar.

Peki ne demek bu? Bu nasıl olur?

 

İşte Hz. Cabir'in ve zevcelerinin Peygamber sevgisi ile bunu anlayalım.

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahabeleri ile birlikte bir mecliste otururken Hz. Cabir'e döner ve;

" Ya Cabir git evine ve eşine haber ver. Sahabelerimle birlikte sizin eve geleceğiz. Biliyorsun ki hepimiz açız ve günlerdir bir şey de yemedik.Eşin yemek hazırlasın, sen bize haber ettiğinde evine geliriz." buyururlar.

Mutluluktan havalara uçan Hz. Cabir koşarak evine gelir ve sevinçle hanımına ;

" Hanım hanım Efendimiz (s.a.v.) evimize teşrif edecekler. Allah'ın Rasulü (s.a.v.) evimize gelecek."

Hanımı da sevinçle;

" Bey ne diyorsun bu çok güzel bir haber, Allah'ın Rasulü'nün (s.a.v.) evimize gelecek olması beni çok mutlu etti."

Hz. Cabir hanımına " Hanım Allah'ın Rasulü ve sahabeler aç. Onlara hemen bir şeyler hazırlayalım." deyince biraz önce sevinçten havalara uçan hanımının boynu yere düşer.

" Cabir evde hiç bir şey yok."

Hz. Cabir;

" Hiç mi bir şey yok hanım? "

Hanımı;

" Sadece büyüdüğünde sütünden ve yününden faydalanalım diye beslediğimiz oğlaktan (bir rivayete göre buzağı ) başka bir şey yok." deyince Hz. Cabir " Allah'ın Rasulü (s.a.v.) evimize aç gelecek ve biz onun önüne yiyecek bir şey koyamayacak mıyız? " deyip getirir oğlağı ve hanımıyla birlikte kesip yemek için hazırlığa başlarlar.

Hanımı yemek hazırlıklarına başlayınca Hz. Cabir, Efendimiz'e (s.a.v.) biraz sonra yemeğin hazır olacağını haber vermek üzere evden ayrılır.

Yemekle meşgul olan H.z Cabir'in hanımı bir ara bahçeye doğru bakar ve süzülüp akan kanı görünce bahçeye fırlar.

Az önce anne ve babasının oğlağı kesmelerine şahit olan Hz. Cabir'in oğullarından 6-7 yaşlarında olanı babam oğlağı nasıl kesti gel sana göstereyim derken 3-4 yaşlarında olan kardeşinin boynunu kesmiştir.

Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Hz. Cabir'in hanımı telaş ve üzüntü ile " Ne yaptın sen?" diye büyük oğluna çıkışınca korkuya kapılan çocuk bahçenin duvarına tırmanmaya çalışırken boynunun üstüne düşer ve oracıkta ölür.

Ne yapacağını bilemeyen Hz. Cabir'in hanımı " Allah'ım bu başıma gelenler nedir ? Bu ne zor bir imtihan." diye ağlarken bir taraftan da ;

" Biraz sonra Cabir eve gelecek ve olanları öğrenince defin işlemlerine başlayacaklar.Allah'ın Rasulü (s.a.v.) de defin işleri ile uğraşmaktan evimde yemek yiyemeyecek.Hemen bahçeyi temizlemeliyim.Yemeklerini yesinler sonra söylerim olanları." diye düşünür ve bahçeyi temizler.Çocukları alır ve bir odaya yorganın altına koyar.

Az sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Cabir ve sahabeleri ile birlikte gelirler.

Yemekler hazırdır. Allah'ın Rasulü'nün yemeğe başlaması beklenmektedir sahabeler tarafından.Çünkü Allah'ın Rasulü başlamadan başlamaz sahabe.

Hz. Cabir'in hanımı ise içerde "Bir an önce yeseler yemeklerini. Olanlar ortaya çıkmadan ve tatları kaçmadan yesinler yemeklerini." diye telaş içinde kıvranmaktadır.

Tam Rasulallah (s.a.v.) yemeğe başlayacakken Hz. Cabir'e döner ve

" Ya Cabir bilirsin ben çocukları çok severim. Senin iki oğlun vardı.Hele getir onları da yemekten önce bi onları seveyim." buyururlar.

Hemen hanımının yanına gider Hz. Cabir.

" Hanım Rasulallah (s.a.v.) çocukları istiyor. Hele getir çocukları." der.

Hanımı;

" Cabir çocuklar yeni uyudular. Siz hele yemeğe başlayın yemekten sonra getiririm." der.

Hz. Cabir içeri girer ve;

" Ya Rasulallah (s.a.v.) çocuklar yeni uyumuşlar. Yemekten sonra getireyim.Biz yemeğe başlayalım." der.

Rasulullah (s.a.v.) ;

" Ya Cabir getir çocukları. Seveyim sonra yeriz yemeğimizi." buyururlar.

Hz. Cabir tekrar hanımının yanına gider ve " Hanım Rasulallah (s.a.v.) çocukları istiyor.Hele uyandır çocukları getir." der.

Hanımı;

" Cabir ben çocukları uyandırana kadar siz yemeğe başlayın." der.

Tekrar Rasullulah'ın yanına giden Hz. Cabir;

" Hanım çocukları uyandırana kadar biz başlayalım yemeğe." deyince Rasulallah (s.a.v.) ;

" Ya Cabir çocukları getir. Acelemiz yok biz bekleriz." buyurur.

Hanımının yanına dönen Hz. Cabir;

"Hanım Allah'ın Rasulü (s.a.v.) çocukları bekliyor. Hazırla hemen getir." deyince Hanımı da ;

"Tamam ben çocukları uyandırıp giydirene kadar yemekler soğur. Siz başlayın yemeğe ben çocukları getiriyorum." der.

" Ya Rasulallah (s.a.v.) hanım çocukları hazırlayana kadar yemekler soğuyacak.Buyrun başlayınız yemeğe.Birazdan çocukları getireceğim." deyince de Rasulallah (s.a.v.) ;

" Cabir acelemiz yok. Bekleriz. Hele getir çocukları." buyurur.

Yolda gelirken Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) haber getiren Cebrail (A.S.) ;

" Bugün Cabir'in evinde öyle bir sınav olacak ki o ne derse desin çocukları isteyiniz." demiştir.

Tekrar hanımının yanına giden Hz. Cabir ;

" Hanım erittin beni. Gidip gelmekten yoruldum.Getir çocukları artık." deyince başı önüne düşen hanımı Hz. Cabir'in elinden tutar ve çocukların yanına götürür.Yorganı kaldırır.

Gördükleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Hz. Cabir odaya döner ve ;

" Ya Rasulallah (s.a.v.) çocuklar uyuyorlar. Biz yemeğe başlayalım." der gayet üzgün ve müteessir bir halde.

Allah'ın Rasulü (s.a.v.);

" Cabir hele getir çocukları biz bekleriz." buyurunca Hz. Cabir ;

" Ya Rasulallah çocuklar uyumuşlar ama uyanmıyorlar. Uyandıramıyoruz.Bizim kudretimiz uyandırmaya yetmiyor.Buyrun siz uyandırın." der ağlamaklı.

Allah'ın Rasulü (s.a.v.) kalkar ve çocukların odasına gider. Hz. Cabir'in hanımı ise hıçkıra hıçkıra ağlayarak " Ya Rabbi canımı al. Rasulünü layıkıyla ağırlayamadım." diye dua etmektedir.

Rasulallah (s.a.v.) elini yorgana uzatıp kaldırdığı anda çocukların ikisi birden Rasulallah'ın kucağına atlarlar.

Dizleri üzerine çöküp ağlamakta olan Hz. Cabir'in mübarek hanımının ağzından şu cümleler dökülür.

" Ya Rabbim sana şükürler olsun. Rasulallah (s.a.v.) evimde yemek yiyecek."

İşte çocuğundan daha büyük bir sevgi duydukları Peygamber'in (s.a.v.) aşkı onları sahabe yapmıştır. Onları Peygamberlerden sonra en yüce yapan bu hasletleri ve samimiyetleridir.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” buyurduğu sahabe efendilerimiz böyle idiler.

Bu çocukların durumu yaşanmış mı sahih mi hocam?

 

el Cevab:

Cabir (ra)la alakalı kaynak eserlerde bu tür bir durumun nakline hiç rastlamadım.

Bu hikaye sabit olsa mutlaka Efendimizin Mucizeleri arasında zikredilmesi gerekirdi. Ama Bu mucizeyi hiçbir ilgili eserde görmedim.

Delailun nubuvve eserlerinde de rastlamadım.

Daha önce Dubai de sergilenen Sakalı Şerif ve Uzaması ile ilgili Mucize iddiasında da ifade ettiğim gibi efendimizin böyle bir mucizesi Muteber kaynak eserlerimizde yoktur.

 

Bu içinde Cabir (ra)ın çocuklarının diriltilmesi mucizesi olan menkibe sadece Abdurrahman es Safuri eş Şafii'nin ö.894h/1489m, Nuzhetu'l Mecalis ve Muntehabu'n Nefais (Bkz.85.sayfa vd.) isimli eserinde nakledilmektedir. Eserin kendisini Fıkıh Dersleri Kitaplık Grubumuza ekleyeceğim. Ama Eser hurafelerle dolu bir eser hissi vermektedir. Güvenilir bir kaynak niteliği gözlemleyemediğimi ifade etmeliyim. Eserde çok sayıda nakil varsa da bu nakiller senedsiz şekilde ve hikaye şeklinde nakledilmektedir.

-----

Bu rivayeti sadece yukarıda ismini verdiğim eserde elektronik tarama ile bulabildim.

Cabir (ra) ve eşinin İsmi Suheyme bint Mes'ud'dur.

Hakkında Sahabe teracimi bilgilerinde böyle bir mucizeden bahsedilmemektedir. Bkz.[1]

 

 “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” rivayeti hakkındadır.

 

Sahabei kiram Adildirler ve Kitap ve sünnetin Nakilcisi olmakla ve efendimize destek olmakla şereflendirilmişlerdir.

Sahabei kiram hakkında ileri geri konuşmak fıskdır. Muhaddislerden Ebu Zur'a er Razi ''Bir kişiyi sahabe hakkında ileri geri konuşuyor görürsen bil ki o zındıktır'', nitelemesinde bulunmuştur.

 

Yukarıda alıntıladığınız cümle, rivayet ve mana yönünden zayıftır.

Rivayet açısından sahih bir nakille rivayet edilmemiştir.

Mana açısından da Sahabei kiramın hepsi alim değildir. Ve hepsine uymak buna göre manası olmayan bir fiil olacaktır.

İslam Dininde uyulması esas olan Kuran ve Sünnettir.

Sahabei Kiram Allah tarafından peygamberine arkadaş olarak seçilmiş en hayırlı ümmettir.

Onların dini ilimler açısından en buyuk görev ve sorumlulukları İslamın iki aslının efendimiz tarafından yapılan tebliğini korumak ve yine onun yaptığı manalandırılmaları ve uygulamaları aynen koruyarak sonraki nesillere nakletmektir.

 

Esasen sahabi demek; ''peygamberimizle bir müddet bulunup ondan ilim alan mümin kişi'' demektir.

Peygamberimizi sadece görenlere de sahabi denilirse de bunlar ilim sahibi değillerse şeriatin nakilcilerinden olmadıklarından onlara uyulması durumu söz konusu değildir.

 

Bu rivayet hakkında -dile kolay ve manası da sahabei kiram hakkında övgü içermesine nazaran olsa gerektir, halkımız arasında hüsnü kabul vardır. Hemen hemen her Müslüman bu rivayeti bilir ve sahabe anılınca seslendirirler.

Sufi Fukaha'dan İmam eş Şarani (el Mizan el Kubra I.28) da muhaddislerin rivayet hakkındaki mülahazalarını ifade ettikten sonra bu rivayetin keşf ile sabit olduğunu söylemiştir.

 

Bu rivayet ;''Ehli beytim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz''

أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

Şeklinde de nakledilmektedir.[2]

 

(Bu rivayet sened açısından uydurmadır. Ehli beytin arasından şii -sünni -mutezili olanlar çıkmıştır. Müttaki ve fasık olanlar da vardır. O halde bu rivayette manası açısından doğru değildir.)

 

Bu rivayet; ''Ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisine uysanız hidayet olursunuz. Ashabımın ihtilafı sisin için rahmettir'' şeklinde nakli de vardır.

إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيها أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة

Bkz. [3]

(Bu rivayetin senedinin oldukça zayıf olduğuna işaret etmiştir.)

 

Bu Rivayet Hakkında Sened-Metin Kritiği Yapan Ehli Sünnet Alimleri Ve Eserleri:

İbn Abdilberr,Camiu Beyani'l İlmi ve Fadlih, II.90-91

es Suyuti, el Ehadisul Mevdua, s. 201;

eş Şevkani, el Fevaid ,s.144

el Bezzar, el Bedru'l-Munir, IX.587 (rivayetin uydurma olduğuna hükmetmiştir)

İbn Hazm, el İhkam fi Usuli'l-Ahkam, V.61 (rivayetin uydurma olduğuna hükmetmiştir)

el Beyhaki, el Medhal ile's-Sünen el Kubra s.152 (Bu metin meşhurdur. Senedleri zayıftır.) Tesbitini yapmıştır.

Sahabei kiramın faziletleri hakkında yüzlerce sahih hadis vardır. Onları öğrenip yaygınlaştırmak daha uygundur.

İmam Ahmed b. Hanbel’in ''Fadailu's-Sahabe'' isimli eseri 2.cilt halinde matbudur. Fadailu's-Sahabe mecmuaları ise oldukça çoktur.[1] İbn el Esir, el İsabe fi Temyizi's Sahabe IV.337

[2] İbn Arrak, Tenzihuş Şeria, II.419

[3] Hatib el Bağdadi, el Kifaye fi İlmi'r Rivaye, s.48

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife