Hit (2794) F-702

İslamda Oy Kullanmanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2008-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: İslâm da oy kullanmanın hükmü nedir? Delilleri nelerdir? Oy kullandığı için bir insanı Tekfir etmek ne kadar doğrudur? Bu hususta delilleri ile açıklama yaparsanız memnun oluruz.

 

el Cevab: İslam, Allah Tealanın peygamberimiz vasıtasıyla bütün insanlığa ve cinlere gönderdiği hayat nizamının adıdır.

Temeli; Allah’ın var ve bir olduğuna iman edenlerin, Allah’ın emirlerini yerine getirerek ve yasakladıklarından kaçınarak ona kulluk etmesi ve bununla da Allah’ın rızasını kazanması anlayışına dayanır.

-İslam dini; iman, amel ve ahlak değerlerinden oluşur.

-Müslüman inançlarına uygun düşünceleri ve değerleri korur, bunları dinin ameli değerleri çerçevesinde kendi hayatında ve toplumsal hayatta uygular.

-İslam dini, Müslümanlara değerlerine uygun bir yöntemle toplumsal hayatlarını düzenlemeyi emretmiştir.

-Toplumsal hayatın üzerine kurgulanacağı sistem devlet sistemidir. Müslümanlar, devlet olmak ve devletleri ile toplumsal düzenlerini korumak ve devam ettirmekle sorumlu tutulmuşlardır.

-Devlet sistemi, doğal olarak İslami değerlere uygunluk arz etmelidir.

Başkanı Müslüman olmalı, yönetiminde Müslüman ve ehliyetli yöneticiler bulunmalı ve İslamın inanç amel ve ahlak değerlerinin Müslümanlar tarafından bir engelleme olmaksızın yaşanabilmesine hizmetkar olmalıdır.

-Devletin İslami değerler çerçevesinde olmadığı ülke ve toplumlarda Müslümanların var olan devletin düzenine uymaları ve bazı kurumlarına katılmaları, devlette görev almaları, vatandaş olarak o devletin hüküm alanında yaşamaları, devletin siyasi yönetimine seçimlere katılmak suretiyle katılmaları tartışılmıştır.

-Seçimlere katılma ve oy verme problemi, yukarıda ifade ettiğim ana çerçevenin beraber mütala edilmesi suretiyle doğru değerlendirilebilecek bir problemdir.

-Tek başına oy vermek, bir siyasi partiyi desteklemek vs uygulama konularında fetva vermek anlayış ve anlaşılma sorunlarına sebebiyet verebilecek bir durumdur.

İslam dini değerleri içerisinden bir bütünün parçası olan bir konuyu evet caizdir ya da hayır caiz değildir şeklinde nitelemek; konu hakkında birikimi olmayanlara ya gayri İslami rejimlerin desteklenmesi evhamını verecek ya da gayri İslami rejimlerle yönetilip yönetilmeme ile alakalı hassasiyeti olmayanlara; İslam da yönetim biçimi yoktur, toplum ne isterse o olur, bu da İslama uygundur, yanlış anlayışlarına destek manasına gelecektir.

-Ama madem sordunuz bu riske rağmen yazayım.

-Ülkemiz gibi bir ülke veya toplumda, bir siyasi partiye üye olarak ya da üye olmadan yapılan devlet başkanlığı seçimlerine, milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimlerine  ya da muhtarlık seçimlerine katılmak ya da oy kullanarak seçime iştirak etmek, ameli bir tercihdir.

-Bu ameli tercihlerde Allah’ın rızasına uygun olduğunu düşünerek oy vermek caizdir.

-Allahın rızasının olmadığını düşünerek oy vermemek ve seçimlere katılmamak ta caizdir.

Seçimlerde oy verilen insan ya da partilerin Allah’a isyan fiillerini meşrulaştırıcı tasarrufları sebebiyle oy verenler günahkar olurlar.

Dini değerlerimizi daha rahat yaşamamızı sağlayıcı düzenlemeler, zulümlerin ortadan kaldırılması gibi fiilleri yaptıklarında ecir kazanırlar.

-Gayri İslami sistemlere işlerlik kazandırılması durumu oluşur iddiası günümüz şartlarında söz konusu değildir.

Zaten sistem işler haldedir.

Bu işlerlik kazandırılması küfür olur iddiası da yanlıştır. Çünkü gayri İslami sistemlere işlerlik kazandırılması ve işlerliklerinin korunması İslam değerlerine harp açan sistemler söz konusuysa, büyük günah olur.

Biz büyük günah sahiplerini hatalarını itiraf ettikleri müddetçe ve yaptıklarını helal kabul etmedikleri müddetçe tekfir etmiyoruz.