Hit (13025) F-69

Kadınların Ezan Okumasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Ezan
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2027-11-15 Güncelleyen : /2019-05-18

Soru: Yeni Doğan Bir Bebeğin Kulağına Bir Bayanın Ezan Okuması Uygun mu? Ayrıca Bebeğin Kulağına Ezan Okumak Şart mıdır? Hükmü Nedir?

el Cevab: Sağ kulağa ezan sol kulağa kamet okunması zayıf rivayetlerle sabit bir sünnettir. ''Kimin çocuğu olursa sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa ummus sıbyan ona zarar veremez.[1]''
İbn Abbas (ra)dan: Peygamber efendimiz torunu Hasen b. Ali doğunca doğduğu gün sağ kulağına ezan okumuş sol kulağına da ikame okumuştur[2].
Genel olarak Hz. Fatıma doğum yapınca efendimizin onun kulağına ezan okuduğunu ifade eden rivayetler de vardır. Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması ile ilgili hadisler için bakınız.[3]
İmam et Tirmizi bu rivayeti hakkında sahih-hasen derecesinde bir rivayettir demiştir. el Hakim’ de hadis sahihtir demiştir.
Son dönem selefiyye ilim adamlarından bu hadislerin çok çok zayıf olduğuyla alakalı kanaat izhar edenler varsa da bu amel müslümanların arasında yaygın bir sünnettir.


Mülahaza: Yani bayan çocuğun kulağına ezan okunabilir mi?

el Cevab:
Ek 1: Kadının lohusa iken ya da sonrasında çocuğunun kulağına ezan okuması:
- Çocuğun kulağına ezan okumanın meşruiyet çerçevesi; babasının ya da bir erkeğin ezan okumasıdır. Süregelen uygulama bu şekildedir.
- Annenin yanında kimsenin olmaması, ve ya yanına erkeklerin girme durumunun teazzürü durumunda kadın çocuğun ilk duyacağı şeylerin ezan ve ikamet olması için bunları kendisi yapabilir mi?
- Allahın zikri olması boyutuyla bu amel caizdir. Daha sonra babasının ya da bir salih insanın daha ezan ve ikamet vermesinde bir beis yoktur.
- Ama ezan ve ikamet olarak asrı saadette ve sonrasında kadının çocuğun kulaklarına ezan ve ikameti nakledilmemiştir. [4]
Kadınların ezan ve ikamet i yoktur şeklindeki ibn Ömer (ra) da nakledilen rivayetin genellemesinin içerdiği mana ve hükme bakılırsa bu amel sünnet çerçevesinde değildir sonucu ortaya çıkmaktadır.


Soru: Doğduğunda kulağına ezan okunmayan çocuk 8 yaşına gelmiş… Şimdi ezan okunur mu?

el Cevab: Caizdir. Sünnet oluşu hikmeti dünyadan ilk duyacağı sözlerin ezan ve ikamet olmasıdır denilmiştir.

 


[1] Ebu Yala, el Musned VI.180 h no: 6747; el Beyhaki, Şuabul iman, XV.99 h no: 8254; İmam el Beyhaki senedinin zayıf olduğuna hükmetmiştir.

[2] el Beyhaki Şuabul iman, XV.101 H No: 8255 - İmam Beyhaki senedinin zayıf olduğuna hükmetmiştir.

[3] Ebu Davud, es Sünen V.333; et Tirmizi, es Sünen IV.82 h no: 1514; Ahmed b. Hanbel, el Müsned VI.9 h no 391; el Hakim, el Müstedrek, III.179; el Beyhaki, es Sünen el Kubra IX.305; el Beğavi, Şerhus Sünne V.60 h n0 2816

[4] el Beyhaki es Sünen el Kubra Kitab es Salat h no: 1843

عن ابن عمر أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة