Hit (3478) F-1181

İlim Çinde Olsa Alınız Sözü Hakkındadır

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : İlim
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2017-07-14 Güncelleyen : /2017-07-14

Soru: İlim Çin’de olsa alınız sözü hadis midir?

Sözün Arapça metni:
 
اطلبوا العلم ولو بالصين    

Manası; İlim Çin’de bile olsa talep ediniz şeklindedir. 

Bu rivayetin değişik hadislere benzerliği sebebiyle yanlış anlaşılmaları söz konudur. Bu sözün, 

اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم 

“İlim Çin’de de olsa talep ediniz; çünkü ilim talep etmek her mümin ve münine üzerine bir farizadır'' şeklinde de rivayeti vardır. Bu ikinci kısmının aslı varsa da birinci kısmın aslı yoktur. 

Bu lafızlarla bu rivayeti (اطلبوا العلم ولو بالصين) Uydurma (mevzu) hadislerden sayan ilim adamları ve eserleri; 

1- İbnu'l-Cevzi, el Mevduat, I.215; 
2- İbn Hibban bu rivayete batıldır aslı yoktur demiştir. bk. es Sehavi, el Makasıdu'l Hasene, 63.s.el-Bezzar, el Müsned,I.175; Ebu Atike bilinmeyen biridir, “bu hadisin aslı yoktur” demiştir. 
3- Ebu Nuaym, Ahbaru Isbahan, II.156 
4- es-Suyuti, el-Leali el Masnua fi'l-ehadisi'l-mevdua, I.192,192,193 

Not: İmam Suyuti'nin rivayetin aslı olma ihtimaliyle alakalı sözleri vardır. Onları da meraklısı incelemelidir. 
Bu rivayete uydurma denme sebebi senedindeki Ebu Atike'nin hadis uydurmakla meşhur olmasıdır.