Hit (1752) F-1057

Lealle Kelimesinin Manası

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2009-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: 1-Lealle kelimesi kesinlik ifade etmiyormuş. Tefsirde içinlik ifade eder diye geçiyormuş.
2-Birde Rasulullah dönemindeki uygulama.
Rasulullah hayatı boyu zalim olarak yaşayıp da mümin olan kimselerden hak talep etmemiş ve onların günahlarının affolunduğunu söylemiş,
Ve onlardan kimsede hak talep etmemiş (15 Aralık 2015)

el Cevab:

1- لعل kelimesi yaklaşık 10 farklı manası ve kullanımı olan bir kelimedir. 
-Emr, ümit, beklenti, soru, teşbih, nehy, uzak ihtimal, temenni için kullanımları vardır.
-Lealle Allah teala hakkında kullanılınca bu manalara gelmez. Allah hakkında kullanılınca kesinlik ifade eder. 
-Kesinlik ifade etmesi inanç açısından Allah hakkında belirsizlik olamayacağından ve Allah’ın fiillerinin şüphe ve tereddüte mahal olmamasındandır.
2-İslam olmak bir insanın bütün günahlarını silmez. 
Haklar konusunu daha önce açıklamıştım. Silam yecubbu ma kablehu (islam olmak öncesindeki günahları siler ) rivayeti Allahın hakkı olan inanç ve amellere hamledilir. Kul haklarından üzerine teretüp eden yükümlülükler düşmez. 
-Bir insan bir insanın malını gasp edip sonrasında o malı vermemezlik edemez. İslam olması günahını affa sebeptir. Ama gasp edilen mal hak olarak düşmez. 
-Hırsızlık ettiyse hırsızlık günahı affolur ama hırsızlık malı kendisine helal olmaz. 
-İslamda ki faiz yasağından önceki faiz günahı Allah tarafından affedilmiştir. Ama faize İslam sonrası da devam eden ya da tekrar dönenlere günahları eskileriyle birlikte geri döner. 
İslam olmak Allah’ın kulu üzerindeki haklarının affına delildir esastır. Ama kul hakları düşmez. 
Bir Müslüman hacca gitse bütün günahları affolunur. Ama başkasının malını haram yere alsa veya vermese de o halde hac etse haccı onu anasından doğduğu gibi temiz hale getirmez. Kul hakkını temizleyip de hacca gitmesi gerekirdi...

Peygamberimizin ashabı kiramdan önceki günahlar hakkında bir talepte bulunmadığı iddiası hatalıdır. Eksik bilgiden kaynaklanan bir genellemedir, yanlıştır.