Hit (6873) D-125

Açıksöz Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete, Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Açıksöz Gazetesi

Kurtuluş Savaşı zamanında Milli Mücadele’yi destekleyen belli başlı Anadolu gazetelerinden birisidir.

Kastamonu’da yayımlanmıştır.

Kastamonu Lisesini yeni bitiren üç genç Hüsnü Açıksöz, Ahmed Hamdi Çelen ve Tahir Karauğuz tarafından 15 Haziran 1919 ‘da kuruldu.

Açıksöz, bölgenin en tesirli mahallî yayın organı olmuş ve Millî Mücadelenin halka anlatılmasında büyük hizmet görmüştür.
İmkânları geliştikçe sayfa adedini ve yayın gününü artıran gazetenin haftada altı gün yayımlandığı da olmuştur.

20 Ağustos 1337/1921 tarihli 201. sayıdan itibaren başmakale yayımlanmaya başlanmıştır.

Başyazılar 13 Ekim 1338/1922 tarihine kadar İsmail Habib (Sevük), bir süre Abdülahat Nuri, 16 Aralık 1338/1922 den itibaren Dr. Fazıl Berki tarafından yazılmış ve 12 Aralık 1340/1924 tarihinden itibaren imzasız olarak yayımlanmıştır.

19 Eylül 1927 tarihinden itibaren Ahmed Hamdi (Çelen) Açıksöz`ü, tamamen Hüsnü (Açıksöz) e devretmiştir.

Hüsnü, gazetenin sahip ve başmuharrirliği ile mesul müdürlüğünü de üzerine almıştır.
Lâtin harflerinin kabulü ile 5 Aralık 1928 den itibaren tamamen yeni harflerle yayınlanmaya başlayan gazete, okuyucu kaybına uğradığından, tekrar haftada iki gün çıkmaya başlamış ve 14 Aralık 1931 tarihli sayıyla yayımına son vermiştir.
Açıksöz, Millî Mücadele sırasında, Anadolu`ya geçen hemen bütün yazarların yazı ve şiir yayımladığı bir gazete olarak dikkati çeker.

Mehmed Akif`in Millî Mücadele sırasında yazdığı şiirler sık sık Açıksöz`de basılmış, İstiklâl Marşı da 21 Şubat 1921 de ilk defa Açıksöz`de yayımlanmışlar.
Hüsnü Açıksöz gazetesini 14 Aralık 1931’de kapatmak zorunda kalmış ardından 1937’de Doğrusöz adıyla yeni bir gazete çıkarmıştır.

H. Açıksöz`ün ölümüyle el değiştiren gazete, mahallî çapta yayınını sürdürmüştür.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 15 Haziran 1335/1919
Yayın Bitiş Tarihi : 14.Ara.31
Yayın Sayı Adedi : 0