Hit (650) Y-934

Dursun Hazer

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : dhazer@gazi.edu.tr
D.Yeri : Bursa / İnegöl D.Tarihi : 1962
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Dursun Hazer

Özgeçmiş

1962 yılında Bursa/İnegöl'de doğdu.

Ortaöğrenimini Kütahya Cumhuriyet Lisesinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını yaptı.

MEB bünyesi içinde Balıkesir ve İnegöl/Bursa ortaöğretim okullarında bir süre öğretmen olarak çalıştı.

1998 Yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı.

ESERLERİ

Tez

· Doktora Tezi: Sadettin Teftâzânî ve Arap Dili ve Belâgatındaki Yeri, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış)

Makaleler

· Abdulkâhir el-Cürcâni’de Fesâhat Kavramı, Dinî Araştırmalar, cilt 5 sayı 14, Ankara 2001.

· Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt I, sayı 1, 2002/1, Çorum.

· Şeyh-zade’nin Kavâ‘idu’l-İ‘râb’ı Şerhi Penceresinden Osmanlı Arapça Şerh Çalışmalarına Bakış, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 7,Sayı 15, Bahar 2003.

· Hz. Ömer’e Göre Arap Şiiri ve Şairleri, İslâmî Araştırmalar, c XVI, sayı 3, 2003.

· el-Mutenebbî’nin Şiirinde Humma Tasviri, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt II, sayı 4, 2003/2, Çorum 2003.

· Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Edebî Kişiliği ve Bâsime Beyne’d-Dumû‘ Adlı Eseri, Dinî Araştırmalar Dergisi, c. 7, sayı 19, yıl 2004.

· Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Humma Adlı Hikâyesinin Tahlili, Nüsha Dergisi, Yıl IV, sayı 13, Bahar 2004

Makale Çevirisi

· Muhammed Fuad Sezgin, “İslâm Medeniyetinin Donuklaşmasının Sebepleri Meselesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt I, sayı 2, 2002/2 Çorum.

Kitap

· Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği, Araştırma Yayınları, Ankara 2004,

· Çeviri: Ahmed Mahmûd Subhî, İslâm Düşüncesinde Ahlâk Felsefesi, (Prof. Dr. Nadim Macit, A. Celil Candan ile ortaklaşa) Çorum, 2004.

· Çeviri: Büyücünün Kızı (Abdusselâm el-‘Uceylî’nin hikâyelerinden seçki) Çorum, 2004.