Hit (313) Y-895

Sabri Orman

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Adıyaman D.Tarihi : 1948
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İktisat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Sabri Orman
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1976) mezunu.
1980'de bitirdiği fakülteye asistan oldu. İÜ İktisat Fakültesinde "Gazâli'nin İktisat Felsefesi adlı tez çalışmasıyla (1981) doktorasını bitirdi. 1982 yılında yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. 1982-83 ders yılında rotasyon programı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde ders verdi. 1986 yılında Marmara Üniversitesinde doçentliğe yükseltildi 1989-90 ders yılında Londra Üniversitesi London School of Economics and Political Science'ta "Research Scholar" statüsünde çalıştı.
Mayıs 1993'te Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde profesörlüğe yükseltildi. 1992-94 yılları arasında Malezya'daki International Islamic University İktisat Bölümünde, 1995-97 yılları arasında yine aynı ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)'ta iktisat profesörlüğü yaptı.
2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden emekliye ayrılarak, çalışmalarını ISTAC'de sürdürdü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Gazali' nin İktisat Felsefesi (1984),
 • Gazali Hakikat Araştırması-Felsefe Eleştirisi ve Etkisi (1986),
 • İktisat Tarih ve Top­lum (2001)

YAYINA HAZIRLAMA (Editör olarak):

 • Bilgi,
 • Bilim ve İslâm (1987),
 • Para,
 • Faiz ve İslâm (1987),
 • Türkiye'de Zekat Potansiyeli (1987),
 • İşçi-İşveren İlişkile­ri (1990),
 • Modernleşme,
 • İslâm Dünya­sı ve Türkiye (2001).

ÇEVİRİ:

 • Tarihselciliğin Sefaleti (K. R- Popper'den, 1985),
 • İslâm İktisat Tarihine Giriş (Prof. Abdülaziz Dünden, 1991).