Hit (525) Y-857

Mehmet Okutan

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Çaykara / Trabzon D.Tarihi : 1965
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-03-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Okutan
İlköğrenimini Çaykara'da, ortaöğrenimini Trabzon'un Hayrat ilçesinde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1987) mezunu.
Aynı fakültede Tefsir Anabi-lim Dalında araştırma görevlisi olarak (1988) göreve başladı.
Yüksek lisansını "Yirminci Asrın ilk Yarısındaki Türk Müfessirleri" başlıklı tezi ile (1990) aynı yerde, doktorasını "Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri" başlıklı tezi ile (1994) Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE'de tamamladı.
Aynı fakültede yardıma doçent (1994) ve doçent (2002) olarak görev yaptı.
Okuyan'm makaleleri tlmî Araştırmalar, İslami Araştırmalar adlı dergilerde yayımlandı. TDV İslam Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı.

ESERLERİ:

Tefsir:

  • Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri (2001),
  • Kur'an Verilerine Göre "Öteki'nin Konumu (2001),
  • Kur'an'da Vücuh ve Nezair (2001),
  • Son Dönem Osmanlı'da İki Müfessir: Bereketzade ismail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa (2001).