Hit (476) Y-710

Çetin Pekacar

Künyesi : Yrd.Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ayaş / Ankara doğumlu. D.Tarihi : 1959
Görevi : Akademisyen,Edebiyat Tarihçisi,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Çetin Pekacar
Türk lehçeleri araştırmacısı.
İlk ve ortaöğrenimini Ankara'nın, Sincan ilçesinde tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1981) mezunu.
1983te bitirdiği bölümde okutman olarak çalışmaya başladı. 1989'da araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Türkiye Kumukları Ağzı" adlı teziyle (1986) yüksek lisans, "Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı" adlı teziyle (1995) doktora eğitimini tamamladı. Çalıştığı bölümün Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna (1996) atandı.
2000 yılında Kuzey Batı Grubu (Kıpçak) Türk Lehçe ve Edebiyatları alanında yaptığı çalışmayla doçent oldu. Çalışmalarım GÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak
sürdürdü.
Türk Dil Kurumunun desteğiyle 1998'de Dağıstan'a gitti ve Kumuk Türklerinin dilleri üzerinde araştırmalar yaptı- Kumuk Türkçesinin grameri ve sözlüğü hakkında incelemelerde bulundu ve altı Kumuk yerleşim merkezini gezerek diyalektolojik malzeme derledi.
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından görevlendirildiği Bosna-Hersek Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Bosna-Hersek’in Tuzla Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurulması çalışmalarına katkıda bulundu. Uzmanlık alam Türk dili, Kuzey-Batı (Kıpçak) Grubu Türk lehçe ve edebiyatları, Kırgız Türkçesi ve Kumuk Türkçesidir.


ESERLERİ


 • •Kumuk Edebiyatı-Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Cilt: 20, Abdülhakim Haciyev,
  •Kalsın Kadirhaciyev ve Hakan Akça ile, 2002),
  •Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı,
  •Kumuk Türkçesi Grameri,
  •Manas Destanı Pamir Varyantı,
  •Kumuk Türkçesi Sözlüğü
  •Ayrıca ders kitapları vardır.


Makaleleri


 • •Türk Folklorundan Derlemeler-1987,
  •Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Bildiriler),
  •Manas 1000 Bişkek Bildirileri,
  •Yeni Türkiye-Türk Dünyası özel Sayısı,
  •Türk Kültürü,
  •Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,
  •Bilig, Millî Folklor dergi ve kitaplarında yayımlandı.
  •Türk Dünyası El Kitabı,
  •Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,
  •Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi için madde yazdı.