Hit (484) Y-629

İsmail Hakkı Bereketzade

Künyesi : Lakabı : Bereketzade
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Fatih / İstanbul D.Tarihi : 1851
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1918
Görevi : Gazeteci Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-10 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Hakkı Bereketzade
Canfedâ Hatun Mektebinde, Hafız Paşa Sıbyan Mektebinde (ilkokul) okudu, hıfzını tamamladı.
Medrese öğrenimi sırasında Edîb Abdullah er-Rûmî (Abdi Bey), Şeyh Ahmed Temîmî, hadisçi ve yazar Bingazili Ahmed Şetvan Efendi, Müderris Mustafa Şevket Efendi gibi bilginlerden okudu.
Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf ve Arap edebiyatı alanlarında kendini yetiştirdi.
Kıraat ilminden de icazet aldı.
Mülkiye Mektebine bir buçuk yıl devam etti, sonra Darülfünun'a girdi.
Ancak Dârülfünûn'un 1871'de kapatılmasıyla buradaki öğrenimi yarıda kaldı.
Halep ve Adana vilâyetleri defterdarlığı, Akşehir kaymakamlığı, Beyrut İstinaf Mahkemesi hakimliği, II. Meşrutiyet'ten sonra başsavcılık Temyiz Mahkemesi üyeliği yaptı.
Yazı hayatı öğrencilik yıllarında başladı, ilk olarak Namık Kemal'in çıkardığı İbret gazetesine makaleler yazdı.
İbret gazetesinin kapatılması üzerine Namık Kemal ve arkadaşlarıyla birlikte önce hapsedildi, sonra Nuri Mustafa Beyle beraber Akka Kalesine sürgüne gönderildi (1873–76).
Sürgün hayati Sultan V. Murad'ın tahta geçmesi üzerine sona erdi.
Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi.
ESERLERİ:
TELİF:

  • Envâr-ı Kur'ân (tefsir, c. 1 1912-13),
  • Metâlib-i Aliye (1896-97)
  • Necâib-i Kur'âniyye (1912-13),
  • Yâd-ı Mâzi (1913-14),
  • Esrâr-ı Belagat [Mukaddime ve Cüz-i Evvel adlarıyla iki ayrı kitap halinde 1899-1900).

ÇEVİRİ:

  • Beka-yı Saltanat-ı Osmâniyye (1913-14),
  • Suriye Muzafferiyâtı (1874-75),
  • Menâkıb-ı Seniyye (Muhammed b. Saîd el-Bûsîri'den.