Hit (1257) Y-603

Ahmet Bedir

Künyesi : Doç.Dr Lakabı : Ahmet Dolunay
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bedir@harran.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 01.11.1964
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Bedir

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1990).

Y.Lisans: “İsnaaşeriye Şiası’nın Hadis Anlayışı,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1995).

Doktora: “Baküvî Tefsirin Tahlil ve Tahrici,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1997).

Yayınlar

Kitap

· Gerçeğin Doğuşu: Alevi Kur’an Tefsiri, İstanbul, 2000.

· Kur’an ve Tefsir İlimleri, Şanlıurfa, 2001.

· Son Asır Türk Aydınının Kur’an’a Bakışı, İstanbul, 2002.

Kitapta Bölüm

· “Kuranla Tefeül Etme ve İbn Arabinin Tefeülnâmesi”, Emine Gursoy Naskali ve Erdal Sahin (der.), Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Picus Yayinlari, İstanbul, 2008. (Hikmet Atik ile birlikte).

Ulusal Hakemli Makale

· “Harut ve Marut İki Melek mi?” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 2002.

· “Kur’an’ın Anlaşılmasında Oryantalizmin Entelektüelimizdeki Etkileri”, Marife, 3, 2002.

· “Kur’an’daki Türkçe Kelimeler”, Marife, 3, 2002.

· “Bir Saptirmanın Anatomisi: San'a'da Bulunan El Yazması Eserleri ve Bunlardan Kur'an Nüshaları Üzerinde Oynanan Bir Oyun Örneği: Toby Lester'in `What is the Koran` Adlı Makalesinin Değerlendirilmesi”, HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/3, 2001.

Uluslararası Tebliğ

· “The Rights of an Unborn Baby with Special Reference to HIV/AIDS: An Alternative Approach from an Islamic Perspective,” Joint Fima-Hayat Foundation Scientific Convention, Istanbul/Turkey, 13-15 July 2007. (S. Aksoy ile birlikte).

· “The Possibility of Cloning from Qur’anic Perspective”, Beyrut American University’de sunuldu, 2003.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

· “Hz. Adem'in Boyu”, HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 1998.

· “Hz. İsa'nın Kardeşleri Meselesi,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 1998.

· “Kur'an ve İlim,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 1996.

· “Kuşeyri'nin `Letaifü'l-İşarat` Adlı Tefsirinde `Besmele` Yorumu,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 2000.

· “Surelerin İsimleri,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 1999.

Alınan Ödül Ve Burslar

· Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Ödülü, İstanbul, 2001.