Hit (283) Y-568

Erol Özbilgen

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1935
Görevi : Müdür,Sanat Tarihi Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Erol Özbilgen
Galatasaray Lisesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ Tarihi Bölümü mezunu.
Doktorasını 10 Edebiyat Fakültesi Tarih Ana-bilim Dalı Son Çağ Tarihî Bölümünde yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar Müdürü ve Kütüphane ve Müzeler Müdürü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yapıp iki kez emekliye ayrıldı.
İnsan bilimleri, bibliyografya, kültür, edebiyat ve sanat tarihi konularındaki makalelerini; Dergâh, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, İslâm, İzlenim, Antik Dekor, Antika Kültürü, Tombak gibi dergiler ile Tercüman, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yayımladı. Doktora tezi ve devamı olarak Süleyman Hüsni Paşa, Hayatı ve Eserleri, Hıttai Irakiyye Lâyihası gibi basılmamış eserleri de vardır.

ESERLERİ:

  • Eski Malatya'da Koca Mustafa Paşa Hanı'nın Restitüsyonu Hakkında (Nejat Göyünç ile birlikte),
  • Mimarlık Tarihi,
  • Osmanlı Hukuku'nun Yapısı,
  • Mağlupların Zaferi,
  • Pozitivizm'in Kıskacında Türkiye, Bütün Yönleriyle Osmanlı Âdâb-ı Osmaniye,
  • Osmanlının Balkanlardan Çekilişi - Süleyman Hüsnü Paşa ve Dönemi (2006).