Hit (841) Y-550

Ali Bardakoğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tosya / Kastamonu D.Tarihi : 1952
Görevi : Akademisyen,Diyanet İşleri Başkanı Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-01 Güncelleyen : /0000-00-00
Ali Bardakoğlu.
İstanbul İmam-Hatip Okulu (1970),İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1974),İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1975) mezunu.
Bir süre öğretmenlik ve hakimlik yaptıktan sonra, 1977 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünde Fıkıh (İslâm hukuku) asistanı oldu.
1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesinde "islâm Hukukunda İcâre Akadi adlı doktora tezini tamamladı ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Bölümüne atandı.
1986 yılında doçent olduğu bu üniversitede bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti.
1994 yılında İslâm Hukuku Ana Bilim Dalında profesör oldu.
Marmara İlahiyat Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcılığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1991–92 yıllan arasında İngiltere'de, 1994 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu.
İslâm hukuku alanında ilahiyatçıların din söylemi,Kur'an ve hukuku, İslâm kültüründe din ve vicdan özgürlüğü, İslâm ve demokrasi, Türk aile hukuku gibi konularda altmışın üzerinde bilimsel yayın yaptı.
Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyuma tebliğle veya müzakereci olarak katıldı.
28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı.