Hit (1493) Y-4597

Abdülkahir el Bağdadi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Bağdat D.Tarihi :
Ö.Yeri : İsferayin Ö.Tarihi :
Görevi : Allame Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülkahir el-Bağdâdî

İslam alimlerinin büyüklerinden. İsmi Abdülkahir bin Tahir bin Muhammed el-Bağdadi et-Temimi olup, künyesi Ebu Mansur'dur. Bağdat'ta doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1029 (H. 420) senesinde İsferayin'de vefat etti. Vefat tarihinin 1037 (H. 429) olduğu da bildirilmiştir. Hocası Ebu İshak'ın yanına defnolunmuştur.

Bağdat'ta doğup yetişti. Çocukluğunda babası ile beraber Horasan'a gidip Nişabur alimlerinden ilim ve hadis-i şerif öğrendi. Daha sonra İsferayin'e gidip Ebu İshak İsferaini'nin derslerine devam etti. Şafii fıkhında, derin alim oldu. Ayrıca kelam, feraiz, edebiyat, matematik ve diğer ilimlerde söz sahibi oldu. Hocasının vefatı üzerine onun talebelerine ders okuttu. On yedi ayrı ilimde ilim öğretirdi.

Abdülkahir Bağdadi, vera ve takva sahibi olup, haram ve şüpheli şeylerden sakınırdı. Dünyaya kıymet vermezdi. Önceleri çok zengin olup, bütün malını ilim yolunda sarf etmişti. Bir taraftan ders okuturken, diğer taraftan da kendinden sonra gelecek olanların istifade edeceği kıymetli eserler yazdı. Peygamber efendimizin ve Eshabının doğru yolu olan Ehl-i Sünnet yolundan ayrılan fırkalara cevaplar vererek onların bozuk fikirlerini çürüttü.

Eserleri:

1) El-Fark Beyne'l-Firak (Mezhebler ve fırkalarla ilgilidir),
2) Te'vilü Müteşabih-il-Ahbar,
3) Fedayih-ul-Mutezile,
4) Fedayih-ul-Kerramiyye,
5) El-Kelam fil-Vaid-il Fahir fil-Evaili vel-Evahir,
6) Mi'yar-un-Nazar,
7) Tafdil-ül-Fakir-is-Sabir alel-Ganiyy-iş-Şakir,
8) El-Milel ven-Nihal,
9) Et-Tahsil fi Usul-il-Fıkh,
10) Nefy-ü Halk-ıl-Kur'an,
11) Usul-üd-Din.