Hit (657) Y-4512

el Esved b. Yezid

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 694
Görevi : Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Esved b. Yezîd (ö. 75/694)

el-Esved b. Yezîd b. Kays, Ebû Amr, en-Nehaî, Alkame’nin kardeşinin oğlu İbrahim en Nehaî’nin dayısıdır.
Muaz b. Cebel, Abdullah b. Mes’ud, Huzeyfe, Bilâl ve diğer sahabeden ilim almıştır.
Ondan da oğlu Abdurrahman, İbrâhîm en-Nehaî ve Ebû İshâk es-Sebîî ilim almışlardır.
İlim, zühd ve takvasıyla meşhur olmuştur. Bu sebeple el-Esved’i bazıları cennetliklerden saymışlardır.
Hicri 75 yıllarında vefat etmiştir.
[1][1] ez-Zehebî, Tezkiratu’l Huffâz I. 51.