Hit (2616) Y-4322

Yusuf el Kardavi (el Karadavi)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Mısır D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Allame,Arap din bilgini Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2015-06-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Yusuf el Kardavi ( el Karadavi )
Mısırlı Din Bilgini ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı.

9 Eylül 1926 daMısır'ın el-Garbiyye ilindeki Siff Turab şehrinde doğdu.
Küçük yaşta babasını kaybetti. Kur'an'ı ezberlemiş ve el-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirdi. Daha sonra el-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine giren Karadavi, bölümünü birincilikle bitirmiştir.1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi’nin doktora konusu 'Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri' başlıklı tezidir.

Mezuniyetinden sonra ezher’de vakıflarla ilgili dinî işleri denetleyen kurum ile islam kültürü idaresinde çalıştı.Daha sonra dinî ilimler enstitüsü müdürü olarak Katar’a tayin edildi. Burada eğitim ve islami ilimler (külliyyetü’ş-şeri’a) fakültelerinin kurulması görevi de kendisine verildi. Karadavî burada islamî ilimler fakültesinin dekanı, kuruluşunu üstlendiği Sünen ve Siret Araştırmaları Merkezinin müdürü oldu.

Karadavî geçmiş ile gelecek, muhafazakârlık ile yenilikçilik arasında “ortayolculuk” (vasatiye) diye anılan akımın önde gelen temsilcilerindendir.
Eserlerinde nazariyatın yanında aksiyona da yer veren yazar, ''dengeli bir islam anlayışı''nın gelişip yerleşmesi için çaba sarf etmektedir. “sünnetin fıkhı”, “makâsıt fıkhı”, “öncelikler fıkhı” gibi kavramsallaştırmaları ve bu çerçevede yazdığı eserleri, islam’ın sabit prensipleri ile asrın değişen olguları arasında bir denge kurmaya yönelik çabasının ürünüdür.
Bu sebeple, faydalı olarak uygun bulduğu klasik İslami ilimler bilgilerine , görüş uygulamalara sahip çıkar, Uygun bulmadığı konularda klasik İslami İlimler ve doğrularını esnetir zaman zaman da dışına çıkar. Bu sebeple özellikle bazı fıkhi fetvalarında eleştirilmiştir.
İctihat edilmesi gereken konular olarak gördüğü meselelerde ictihat etmiş, yeniliklere açık kapı bırakmıştır.
Karadavî, müslümanların temel problemleriyle ilgili seksenin üzerinde eser kaleme almıştır. Yazdığı makalelerin sayısı ise hayli fazladır. İslam ülkelerinin pek çoğunu gezip buralarda ilmî kongre ve konferanslara katılan, çok sayıda ödül alan ve önemli islamî kuruluşların üyesi olan yazarın birçok kitabı onlarca baskı yapmış ve farklı dillere çevrilmiştir.

Türkçeye Çevrilen Eserlerinden Bazıları :
Çağımız Meselelerine Fetvalar (7 Cilt), Çev. Vahdettin İnce, Tahir Yayıncılık; Ravza Yayınları, 1994.
Bilgi Ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, Çev. Özcan Hıdır, Yörünge Yayıncılık.
İslam Hukukunda Zekat (2 Cilt), Çev. İbrahim Sarmış, Kayıhan Yayınları, 1984.
İbadet, Çev. Hüsamettin Cemal, Kalem Yayınevi, 1986; Muhavvid Yayınları.
Tevhidin Hakikati, Çev. Mustafa Özel, Özgün Yayıncılık, 1991.
Hasan El-Benna Mektebi, Çev. Galip Yavuz Ve Süleyman Koçak, İlke Yayıncılık, 1992.
Hz. Peygamber Ve İlim, Çev. Dilaver Selvi, Şule Yayınları, 1993.
Müslümanın Temel Kültürü, Çev. M. Ali Seraceddin, Risale Yayınları, 1995, 2004.
İhtilaflar Karşısında İslami Tavır, Çev. Osman Arpaçukuru, İlke Yayıncılık, 1996, 2004.
İslam Hukuku -Evrensellik Süreklilik-, Çev. Yusuf İşıcık Ve Ahmet Yaman, Marifet Yayınları, 1997.
Tekfirde Aşırılık, Çev. M. Salih Geçit, Şura Yayınevi, 1998; Ağaç Yayıncılık, 2006.
Sünneti Anlamada Yöntem, Çev. Bünyamin Erul, Rey Yayıncılık, 1998; Yeni Zamanlar Yayınları, 2004.
Alim Ve Tağut, Çev. Ahmet Pakalın, Bengisu Yayınları, 1998.
Sosyal Hayatta İslami Terbiye, İlke Yayıncılık, 2002.
İman Ve Hayat, Çev. Abdülvahap Öztürk, Hilal Yayınları, 2003.
İslamda Helal Ve Haram, Çev. Ramazan Nazlı, Hilal Yayınları, 2005.
İman Ve İslamda İtidal -İzz. Bin Abdisselam-, Çev. Mehmet Yolcu, Çıra Yayınları, 2006.
İslam Ve Sanat, Çev. Hamza Tekin, Aşiyan Yayınları, 2006.
Öncelikler Fıkhı, Çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık, 2007.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entellektüeli listelerinde, 2005 yılında 56., 2008 yılında 3. sırada yer almıştır.
Aralık 2014'te Mısır'ın talebi üzerine, INTERPOL Yusuf el-Karadavi hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkardı.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort