Hit (963) Y-4172

Ayşe Gül Akalın

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akalin@humanity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Ankara D.Tarihi :
Görevi : Arkeolog,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arkeoloji,Eskiçağ Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Almanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ayşe Gül Akalın

4 Mart 1967'de Ankara doğdu.

İlk ve Orta Öğretimini Ankara’da tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1990 yılında Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda (Klasik Arkeoloji),

Doktorasını 1991 yılında Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı’nda (Eskiçağ Tarihi) tamamladı.

1991 Ekim-1994 Kasım tarihleri arasında Almanya, Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi ve

İngiltere University College of Swansea`de Misafir Öğrenci/Araştırmacı olarak bulunmuştur.

Mesleki Durum:

1990-1999 : A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1999-2003 : A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Doktor

16 Aralık 2003: A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent

Lisans Tezi: "Troas Limantepe Larisa'sı"

Yüksek Lisans Tezi: " Troia Bölgesi Skepsis ve Hamaksitos Şehirlerinin Tarihi ve Arkeolojik Araştırmaları"

Doktora Tezi: "Troia Bölgesinde Hellenistik Synoikisis'e Değin Sosyal-Politik Gelişim”

Makaleler:

"Larisa und der Limantepe", Asia Minor Studien 3 (1991) s. 63-69 Akalın, A.G; "Troas Limantepe Larisa'sının Tarihi ve Arkeolojik Araştırmaları" A.Ü- DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XV, 26, (1991), s. 3-25.

"Troia Bölgesi Antik Kıyı Şehirlerinde Tarihi Coğrafya Çalışmaları" A.Ü- DTCF TürkiyeCoğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6 (1997) s. 1-14.

"Eskiçağda Grek Kadının Toplumsal Yaşantısı" A.Ü-DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI, 33, (2003), s. 17- 49.

"Troas Synoikisis'i" A.Ü-DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI, 33, (2003), s. 1-16.

Erkanal, A-Akalın, A.G- Lichter, C.: "2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması" 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (Ankara 2003), s.301-314.

"Der hellenistische Synoikismos in der Troas", Asia Minor Studien (2005) sayısı için baskıda.

Çeviri:

Ruschenbusch, E; " Tribut und Bürgerzahl im Ersten Athenischen Seebund " (ZPE)

53, 1983 s. 125-142 makalesini Almanca aslından "İlk Atina Deniz Birliğinde /Harç

Miktarı ve Vatandaş Sayısı"başlığıyla (çev. A.G Akalın) A.Ü- DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI, 34, (2003)